AKTUELLT

59914_t.jpg

Menestyvät järjestöt

Evenemanget Menestyvät järjestöt ordnas i Helsingfors den 14-15.2. Studieförbundet koordinerar biljettinköp för våra medlemsorganisationer, eftersom biljetterna blir billigare om man köper många på en gång.
58887_t.jpg

Studieförbundet söker en praktikant

Vill du göra din praktik på Svenska studieförbundet och få en unik inblick i den finlandssvenska förbundsvärlden? Svenska studieförbundet söker en praktikant för hösten.
58594_t.jpg

Studieförbundet erbjuder mentorer

Vill du utvecklas i ditt arbete? Få stöd, pepp, inspiration och ett bollplank från någon med erfarenhet från organisationsvärlden? Då ska du ansöka om en plats i Svenska studieförbundets mentorprogram.
58524_t.jpg

Vill du jobba med ditt förbunds synlighet?

Jobbar du med att få synlighet för ditt förbund, eller för din del av verksamheten? Känns det som om du inte riktigt hinner fundera på det också, bland alla andra uppgifter? Under hösten träffas en grupp förbundsanställda för att under ledning av kommunikatör Lisa Gerkman jobba tillsammans med synligheten.
57962_t.jpg

Nya stadgar godkända på vårmötet

På Svenska studieförbundets vårmöte godkändes nya stadgar för förbundet. Under år 2016 har Studieförbundet förstärkt sin roll som de finlandssvenska förbundens egna förbund.
57901_t.jpg

Finlands Svenska Synskadade är Årets förbund 2017

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) har utsetts till Årets förbund 2017. FSS har under sina 70 år jobbat för de svenskspråkiga synskadades intressen och möjlighet att på sina egna villkor leva ett självständigt och innehållsrikt liv.
57650_t.jpg

Förbunden i Svenskfinland mår bra

De finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna är aktiva, granskar sin egen verksamhet kritiskt och utvecklas kontinuerligt. Det kommer fram i Förbundsbarometern, som idag publiceras av Svenska studieförbundet. Svenska studieförbundet representerar ett brett fält, som nu för första gången kartlagts i sin helhet.
57477_t.jpg

Nytt ansikte på Studieförbundet

Pernilla Lindroos heter jag och kommer vara Svenska studieförbundets praktikant tre månader framåt.
57180_t.jpg

Förbundsbarometern lanseras 5 april

Under hösten 2015 och år 2016 gjordes en besöksrundan till Studieförbundets 58 medlemsorganisationer. Besöksrundan har nu sammanfattats i en rapport, som ges ut onsdagen den 5 april.