62059.jpg

Frans Cederlöf vald till vice ordförande

Styrelsen valde på sitt konstituerande möte Frans Cederlöf, tjänsteutvecklare på Finlands Svenska skolungdomsförbund, till vice ordförande för Svenska studieförbundet.

Frans Cederlöf har tidigare varit ersättare i styrelsen.

Styrelsen tillsatte också ett arbetsutskott bestående av ordförande Jonna Sahala, vice ordförande Frans Cederlöf, styrelsemedlem Sonja Londen och verksamhetsledare Mari Pennanen.

62476_t.jpg

Ny praktikant på Studieförbundet

Laura Oksanen gör sin praktik på Studieförbundet under våren.
62062_t.jpg

Nominera Årets förbund

Vilket förbund eller vilken centralorganisation gjorde något alldeles extra bra förra året? Något nytt, annorlunda eller extra noggrant? Nominera till Årets förbund!