62062.jpg

Nominera Årets förbund

Vilket förbund eller vilken centralorganisation gjorde något alldeles extra bra förra året? Något nytt, annorlunda eller extra noggrant? Nominera till Årets förbund!

Vilket förbund eller vilken centralorganisation gjorde något alldeles extra bra förra året? Något nytt, annorlunda eller extra noggrant?

Ifjol delades vandringspriset Årets förbund ut för andra gången. Priset tillfaller en av Studieförbundets medlemmar, som under föregående år gjort något bra eller som på annat sätt utmärkt sig under året. Medlemmarna i Studieförbundet får skicka in förslag. Det är icke förbjudet, utan snarare önskvärt, att föreslå sig själv. Läs mer om vandringspriset och statuterna och skicka in en nominering till verksamhetsledare Mari Pennanen (mari.pennanen@studieforbundet.fi) senast den 23 mars.

62476_t.jpg

Ny praktikant på Studieförbundet

Laura Oksanen gör sin praktik på Studieförbundet under våren.
62059_t.jpg

Frans Cederlöf vald till vice ordförande

Styrelsen valde på sitt konstituerande möte Frans Cederlöf, tjänsteutvecklare på Finlands Svenska skolungdomsförbund, till vice ordförande för Svenska studieförbundet.