62062.jpg

Nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund eller vilken centralorganisation gjorde något alldeles extra bra förra året? Något nytt, annorlunda eller extra noggrant? Nominera till Årets förbund!

Vilket förbund eller vilken centralorganisation gjorde något alldeles extra bra förra året? Något nytt, annorlunda eller extra noggrant?

Ifjol delades vandringspriset Årets förbund ut för andra gången. Priset tillfaller en av Studieförbundets medlemmar, som under föregående år gjort något bra eller som på annat sätt utmärkt sig under året. Medlemmarna i Studieförbundet får skicka in förslag. Det är icke förbjudet, utan snarare önskvärt, att föreslå sig själv. Läs mer om vandringspriset och statuterna och skicka in en nominering till verksamhetsledare Mari Pennanen (mari.pennanen@studieforbundet.fi) senast den 23 mars.

67754_t.jpg

Rebecka Svedberg ny praktikant på Studieförbundet

Svenska studieförbundet har fått en ny praktikant. Under våren kommer Rebecka Svedberg att göra praktik hos oss.
67499_t.jpg

Ett mångkulturellt Svenskfinland skapas tillsammans

PÅ BORDET. Integration är ett ytterst aktuellt tema hos Bildningsalliansen. Henrika Nordin anser att Svenskfinland borde ha alla förutsättningar att skapa en miljö som är inkluderande med hjälp av fria bildningen och tredje sektorn.
67470_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund gjorde något extra bra eller utmärkte sig förra året? Nominera organisationen till vandringspriset Årets förbund senast den 27 mars.