62062.jpg

Nominera Årets förbund

Vilket förbund eller vilken centralorganisation gjorde något alldeles extra bra förra året? Något nytt, annorlunda eller extra noggrant? Nominera till Årets förbund!

Vilket förbund eller vilken centralorganisation gjorde något alldeles extra bra förra året? Något nytt, annorlunda eller extra noggrant?

Ifjol delades vandringspriset Årets förbund ut för andra gången. Priset tillfaller en av Studieförbundets medlemmar, som under föregående år gjort något bra eller som på annat sätt utmärkt sig under året. Medlemmarna i Studieförbundet får skicka in förslag. Det är icke förbjudet, utan snarare önskvärt, att föreslå sig själv. Läs mer om vandringspriset och statuterna och skicka in en nominering till verksamhetsledare Mari Pennanen (mari.pennanen@studieforbundet.fi) senast den 23 mars.

64865_t.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.
64863_t.jpg

Hur mår anställda inom de finlandssvenska förbunden?

Det finns många positiva aspekter i att jobba för ett ideellt syfte, men också särskilda utmaningar. Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet kartlägger hur anställda inom de finlandssvenska organisationerna mår.
64194_t.jpg

Vill du bli Svenska studieförbundets praktikant i höst?

Svenska studieförbundet söker en driftig praktikant för tre månader i höst. Vill du få en unik inblick i förbundsvärlden? Skicka in din ansökan.