62910.jpg

Nå ut bättre med hjälp av digital uppföljning

Nästan 70 deltagare fick konkreta råd och verktyg om digital uppföljning och analys på Studieförbundets seminarium i mars.

Att jobba med digital information och kommunikation i ett förbund eller en organisation kan ibland vara tungt i dessa tider av konstant förändring. Därför ordnade Studieförbundet ett seminarium om temat, med fokus på uppföljning och analys av den digitala kommunikationen.

Under seminariet diskuterades ämnen så som filosofin bakom digital uppföljning, hur man bygger upp en plan för det, vad det som informatör lönar sig att tänka på då man håller på med digital uppföljning, hur man konkret arbetar i Google Analytics samt hur man bättre når ut till unga med sitt budskap

Som talare fungerade Sami Kallinen från konsultföretaget 8-bit-Sheep, Robin Österholm från Webbhuset, Petra Louhimies från Raseborgs stad, Liina Korhonen från företaget Frantic och Anna Riska från HSS Media.

Seminariet den 13.3.2018 ordnades i samarbete med Svenska Litteratursällskapet, Bildningsalliansen och Kyrkostyrelsen.

Sammanlagt deltog 68 personer från 48 organisationer i evenemanget, varav 20 organisationer är medlemmar i Studieförbundet. 

66728_t.jpg

Är det du som är vår praktikant våren 2019?

Svenska studieförbundet söker en praktikant för våren 2019. Vi letar efter en driftig högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden.
66590_t.jpg

En plattform för samverkan

Svenska studieförbundets styrelse har stakat ut riktningen för de närmaste åren i en ny strategi. Fokus ligger på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang.
66524_t.jpg

Tre nya medlemmar i Studieförbundet

På höstmötet fick Studieförbundet tre nya medlemmar: Sjuksköterskeföreningen i Finland, Finlands Svenska Publicistförbund och Norr om Stan. Höstmötet omvalde ordförande Jonna Sahala.