62910.jpg

Nå ut bättre med hjälp av digital uppföljning

Nästan 70 deltagare fick konkreta råd och verktyg om digital uppföljning och analys på Studieförbundets seminarium i mars.

Att jobba med digital information och kommunikation i ett förbund eller en organisation kan ibland vara tungt i dessa tider av konstant förändring. Därför ordnade Studieförbundet ett seminarium om temat, med fokus på uppföljning och analys av den digitala kommunikationen.

Under seminariet diskuterades ämnen så som filosofin bakom digital uppföljning, hur man bygger upp en plan för det, vad det som informatör lönar sig att tänka på då man håller på med digital uppföljning, hur man konkret arbetar i Google Analytics samt hur man bättre når ut till unga med sitt budskap

Som talare fungerade Sami Kallinen från konsultföretaget 8-bit-Sheep, Robin Österholm från Webbhuset, Petra Louhimies från Raseborgs stad, Liina Korhonen från företaget Frantic och Anna Riska från HSS Media.

Seminariet den 13.3.2018 ordnades i samarbete med Svenska Litteratursällskapet, Bildningsalliansen och Kyrkostyrelsen.

Sammanlagt deltog 68 personer från 48 organisationer i evenemanget, varav 20 organisationer är medlemmar i Studieförbundet. 

65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!