63205.jpg

Studieförbundet ordnar strategiworkshop

NYHET. I samband med vårmötet ordnas en strategiworkshop där förbundets medlemmar får bidra med sina åsikter och tankar om Studieförbundets roll.

Styrelsen tillsatte i februari en strategigrupp för Svenska studieförbundet. Den nya strategigruppen skall utarbeta ett förslag tills styrelsens möte i juni.

För att även medlemmarnas värdefulla åsikter och insikter skall tas i beaktande i processen, beslöt strategigruppen att ordna en öppen workshop för alla intresserade i samband med vårmötet.

Workshopen ordnas både för att engagera förbunden och för att förankra tanken om Studieförbundet som gemensam plattform och den ordnas onsdagen den 18.4. Mer info hittar du här.

Vårmötet börjar sedan kl. 14. Välkommen med!

Om du inte har möjlighet att delta i workshoppen, kan du också bidra genom att fylla i detta formulär.

68004_t.jpg

Kortsiktigt gå förbi förbunden

INGÅNGEN. Ibland verkar det anses att ”mannen på gatan” är en bättre representant för en grupp än någon som representerar en etablerad organisation. Kortsiktigt att nonchalera förbundens samlade erfarenhet, tycker Studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen.
67981_t.jpg

Publicistförbundet värnar om yttrandefrihet

En av Svenska studieförbundets nyaste medlemsorganisationer upplever ett uppsving i verksamheten eftersom syftet är minst lika aktuellt nu som tidigare. Finlands Svenska Publicistförbund värnar om yttrandefriheten och pressfriheten.
67957_t.jpg

Frivilligt engagemang - nyckeln till att ordna evenemang

PÅ BORDET. För att kunna ordna många evenemang behövs ofta frivilligt engagemang. Edny Fors på Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland berättar hur de gör för att ordna familjelägret, ett av deras största evenemang.