63205.jpg

Studieförbundet ordnar strategiworkshop

I samband med vårmötet ordnas en strategiworkshop där förbundets medlemmar får bidra med sina åsikter och tankar om Studieförbundets roll.

Styrelsen tillsatte i februari en strategigrupp för Svenska studieförbundet. Den nya strategigruppen skall utarbeta ett förslag tills styrelsens möte i juni.

För att även medlemmarnas värdefulla åsikter och insikter skall tas i beaktande i processen, beslöt strategigruppen att ordna en öppen workshop för alla intresserade i samband med vårmötet.

Workshopen ordnas både för att engagera förbunden och för att förankra tanken om Studieförbundet som gemensam plattform och den ordnas onsdagen den 18.4. Mer info hittar du här.

Vårmötet börjar sedan kl. 14. Välkommen med!

Om du inte har möjlighet att delta i workshoppen, kan du också bidra genom att fylla i detta formulär.

65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!