63205.jpg

Studieförbundet ordnar strategiworkshop

I samband med vårmötet ordnas en strategiworkshop där förbundets medlemmar får bidra med sina åsikter och tankar om Studieförbundets roll.

Styrelsen tillsatte i februari en strategigrupp för Svenska studieförbundet. Den nya strategigruppen skall utarbeta ett förslag tills styrelsens möte i juni.

För att även medlemmarnas värdefulla åsikter och insikter skall tas i beaktande i processen, beslöt strategigruppen att ordna en öppen workshop för alla intresserade i samband med vårmötet.

Workshopen ordnas både för att engagera förbunden och för att förankra tanken om Studieförbundet som gemensam plattform och den ordnas onsdagen den 18.4. Mer info hittar du här.

Vårmötet börjar sedan kl. 14. Välkommen med!

Om du inte har möjlighet att delta i workshoppen, kan du också bidra genom att fylla i detta formulär.

64194_t.jpg

Vill du bli Svenska studieförbundets praktikant i höst?

Svenska studieförbundet söker en driftig praktikant för tre månader i höst. Vill du få en unik inblick i förbundsvärlden? Skicka in din ansökan.
63564_t.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.
63514_t.jpg

Barnavårdsföreningen är Årets förbund

En kampanj för att se barnen vid skilsmässor och aktivt ställningstagande för barns välmående ger föreningen vandringspriset.