63205.jpg

Studieförbundet ordnar strategiworkshop

I samband med vårmötet ordnas en strategiworkshop där förbundets medlemmar får bidra med sina åsikter och tankar om Studieförbundets roll.

Styrelsen tillsatte i februari en strategigrupp för Svenska studieförbundet. Den nya strategigruppen skall utarbeta ett förslag tills styrelsens möte i juni.

För att även medlemmarnas värdefulla åsikter och insikter skall tas i beaktande i processen, beslöt strategigruppen att ordna en öppen workshop för alla intresserade i samband med vårmötet.

Workshopen ordnas både för att engagera förbunden och för att förankra tanken om Studieförbundet som gemensam plattform och den ordnas onsdagen den 18.4. Mer info hittar du här.

Vårmötet börjar sedan kl. 14. Välkommen med!

Om du inte har möjlighet att delta i workshoppen, kan du också bidra genom att fylla i detta formulär.

66728_t.jpg

Är det du som är vår praktikant våren 2019?

Svenska studieförbundet söker en praktikant för våren 2019. Vi letar efter en driftig högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden.
66590_t.jpg

En plattform för samverkan

Svenska studieförbundets styrelse har stakat ut riktningen för de närmaste åren i en ny strategi. Fokus ligger på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang.
66524_t.jpg

Tre nya medlemmar i Studieförbundet

På höstmötet fick Studieförbundet tre nya medlemmar: Sjuksköterskeföreningen i Finland, Finlands Svenska Publicistförbund och Norr om Stan. Höstmötet omvalde ordförande Jonna Sahala.