63564.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.

Foto: Joanna Lindén-Montes

På studieförbundets vårmöte i april godkändes tre nya medlemmar till Svenska studieförbundet. På plats berättade respektive verksamhetsledare eller ordförande om sitt förbund och dess verksamhet.

Svenska Trädgårdsförbundets verksamhetsledare Heidi Wirtanen (överst på bild) berättade att förbundet har som ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och att bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i landet.

Finlands Svenska Gröna - Grifi representerades av ordförande Nora  Lindström. Grifi är ett kontaktorgan för svenskspråkiga personer med gröna intressen. Grifi arrangerar träffar, diskussioner och stöder Gröna förbundets svenska kandidater i olika val. Föreningens medlemmar är enskilda personer från hela Finland. 

 

Verksamhetsledare Fredrika Biström från Regnbågsankan presenterade föreningens verksamhet. Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Föreningens syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning. Föreningen är verksam inom svenskspråkiga Finland.

Svenska studieförbundet har för tillfället 61 medlemmar. Svenska studieförbundet är ett förbund för de finlandssvenska förbunden. Vi stöder medlemsförbunden i deras strävanden och fungerar som förbundens förbund.

66142_t.jpg

Stor nytta av Studieförbundets mentorskapsprogram

Från september 2017 till september 2018 pågick Svenska studieförbundets första mentorskapsprogram. Förbundsanställda fick en personlig mentor och utvärderingen visar att deltagarna överlag är nöjda och fick stöd i sitt arbete.
66106_t.jpg

Valreglemente, styrelseval och nya medlemmar

Studieförbundets medlemmar samlas till höstmöte tisdagen den 27 november. Den nya strategin presenteras och medlemmarna får ta ställning till flera medlemsansökningar. Och så blir det förstås val.
65745_t.jpg

Tillsammans till Menestyvät järjestöt

Evenemanget Menestyvät järjestöt ordnas i Helsingfors den 13 februari. Studieförbundet koordinerar biljettinköp för våra medlemsorganisationer, eftersom biljetterna blir billigare om man köper många på en gång.