63564.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

NYHET. På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.

Foto: Joanna Lindén-Montes

På studieförbundets vårmöte i april godkändes tre nya medlemmar till Svenska studieförbundet. På plats berättade respektive verksamhetsledare eller ordförande om sitt förbund och dess verksamhet.

Svenska Trädgårdsförbundets verksamhetsledare Heidi Wirtanen (överst på bild) berättade att förbundet har som ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och att bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i landet.

Finlands Svenska Gröna - Grifi representerades av ordförande Nora  Lindström. Grifi är ett kontaktorgan för svenskspråkiga personer med gröna intressen. Grifi arrangerar träffar, diskussioner och stöder Gröna förbundets svenska kandidater i olika val. Föreningens medlemmar är enskilda personer från hela Finland. 

 

Verksamhetsledare Fredrika Biström från Regnbågsankan presenterade föreningens verksamhet. Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Föreningens syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning. Föreningen är verksam inom svenskspråkiga Finland.

Svenska studieförbundet har för tillfället 61 medlemmar. Svenska studieförbundet är ett förbund för de finlandssvenska förbunden. Vi stöder medlemsförbunden i deras strävanden och fungerar som förbundens förbund.

67754_t.jpg

Rebecka Svedberg ny praktikant på Studieförbundet

Svenska studieförbundet har fått en ny praktikant. Under våren kommer Rebecka Svedberg att göra praktik hos oss.
67499_t.jpg

Ett mångkulturellt Svenskfinland skapas tillsammans

PÅ BORDET. Integration är ett ytterst aktuellt tema hos Bildningsalliansen. Henrika Nordin anser att Svenskfinland borde ha alla förutsättningar att skapa en miljö som är inkluderande med hjälp av fria bildningen och tredje sektorn.
67470_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund gjorde något extra bra eller utmärkte sig förra året? Nominera organisationen till vandringspriset Årets förbund senast den 27 mars.