63564.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.

Foto: Joanna Lindén-Montes

På studieförbundets vårmöte i april godkändes tre nya medlemmar till Svenska studieförbundet. På plats berättade respektive verksamhetsledare eller ordförande om sitt förbund och dess verksamhet.

Svenska Trädgårdsförbundets verksamhetsledare Heidi Wirtanen (överst på bild) berättade att förbundet har som ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och att bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i landet.

Finlands Svenska Gröna - Grifi representerades av ordförande Nora  Lindström. Grifi är ett kontaktorgan för svenskspråkiga personer med gröna intressen. Grifi arrangerar träffar, diskussioner och stöder Gröna förbundets svenska kandidater i olika val. Föreningens medlemmar är enskilda personer från hela Finland. 

 

Verksamhetsledare Fredrika Biström från Regnbågsankan presenterade föreningens verksamhet. Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland. Föreningens syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning. Föreningen är verksam inom svenskspråkiga Finland.

Svenska studieförbundet har för tillfället 61 medlemmar. Svenska studieförbundet är ett förbund för de finlandssvenska förbunden. Vi stöder medlemsförbunden i deras strävanden och fungerar som förbundens förbund.

64194_t.jpg

Vill du bli Svenska studieförbundets praktikant i höst?

Svenska studieförbundet söker en driftig praktikant för tre månader i höst. Vill du få en unik inblick i förbundsvärlden? Skicka in din ansökan.
63514_t.jpg

Barnavårdsföreningen är Årets förbund

En kampanj för att se barnen vid skilsmässor och aktivt ställningstagande för barns välmående ger föreningen vandringspriset.