67121.jpg

Funderingar och förslag kring Studieförbundets verksamhet?

NYHET. Svenska studieförbundet är den gemensamma plattformen för förbunden att agera tillsammans. Medlemsförbunden kan nu skicka in motioner till vårmötet.

Svenska studieförbundets vårmöte hålls i april (preliminärt datum 16.4) och på mötet behandlas stadgeenliga ärenden inklusive "av medlem framställda förslag vilka senast inom januari månad inlämnats till styrelsen".

Medlemsorganisationerna kan skicka sina förslag till Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen, mari.pennanen@studieforbundet.fi, senast den 31.1.

67234_t.jpg

Frans Cederlöf återvald till vice ordförande

NYHET. Frans Cederlöf, servicekoordinator på Finlands Svenska skolungdomsförbund, valdes under styrelsens konstituerande möte till vice ordförande för Svenska studieförbundet.
67126_t.jpg

Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.