68476.jpg

Nytta i att göra gemensamt

Är ditt förbund intresserat av evenemangshanteringssystemet Lyyti? Eller har ni idéer på annat där det finns fördelar av att fler förbund går samman?

Förra våren koordinerade Svenska studieförbundet flera förbunds gemensamma intresse för att ta i bruk evenemangshanteringsverktyget Lyyti. Studieförbundet är en av dem som börjat använda Lyyti, bland annat för anmälningar till nätverksträffar och evenemang och för olika enkäter. Eftersom flera förbund samtidigt köpte tjänsten fick vi tillsammans ner priset, som bygger på en månadsavgift.

Nu finns det åtminstone ett förbund som är intresserat av att ta i bruk tjänsten och vi undrar om det finns flera? Intresserade får i så fall gärna ta kontakt med Studieförbundets verksamhetsledare, som vid behov kan koordinera.

Om inte Lyyti intresserar just ditt förbund så kanske det finns andra, liknande möjligheter för flera förbund att tillsammans nå fördelar. Om du har förslag eller idéer får du gärna ta kontakt.

69231_t.jpg

Sänk tröskeln och bjud med oss unga

INGÅNGEN. Vad är skillnaden på ett förbund och förening? Detta är en fråga Rebecka Svedberg ofta fått av vänner och bekanta under sin praktikperiod på Svenska studieförbundet. Att människor inte vet svaret på detta väcker många tankar hos henne.
69206_t.jpg

Alla förbund kan öka medlemsantalet genom hårt arbete

Nedåtgående medlemssiffror är vardag inom många finlandssvenska förbund. Svenska pensionärsförbundet och Svensk Ungdom hör till dem som trotsar trenden och istället höjer sitt medlemsantal. De avslöjar hur de gjort.
69020_t.jpg

DIFF stöder ingenjörerna

DIFF – Ingenjörerna i Finland har de senaste åren gjort flera stora ändringar. Namnet på organisationen har bytt, personalstyrkan har utökats och sätten att arbeta har ändrats. Målet är att mer direkt nå medlemmarna, för att visa på nyttan med medlemskap.