68476.jpg

Nytta i att göra gemensamt

Är ditt förbund intresserat av evenemangshanteringssystemet Lyyti? Eller har ni idéer på annat där det finns fördelar av att fler förbund går samman?

Förra våren koordinerade Svenska studieförbundet flera förbunds gemensamma intresse för att ta i bruk evenemangshanteringsverktyget Lyyti. Studieförbundet är en av dem som börjat använda Lyyti, bland annat för anmälningar till nätverksträffar och evenemang och för olika enkäter. Eftersom flera förbund samtidigt köpte tjänsten fick vi tillsammans ner priset, som bygger på en månadsavgift.

Nu finns det åtminstone ett förbund som är intresserat av att ta i bruk tjänsten och vi undrar om det finns flera? Intresserade får i så fall gärna ta kontakt med Studieförbundets verksamhetsledare, som vid behov kan koordinera.

Om inte Lyyti intresserar just ditt förbund så kanske det finns andra, liknande möjligheter för flera förbund att tillsammans nå fördelar. Om du har förslag eller idéer får du gärna ta kontakt.

68773_t.jpg

DIFF - Ingenjörerna i Finland ny medlem i Studieförbundet

Svenska studieförbundet har antagit DIFF - Ingenjörerna i Finland som ny medlem i samband med vårmötet. Det betyder att Studieförbundet nu samlar 65 förbund och centralorganisationer.
68763_t.jpg

Modig utveckling ger Marthaförbundet titeln Årets förbund

Finlands svenska Marthaförbund har utsetts till Årets förbund. Marthaförbundet har under år 2018 tagit modiga steg för att utveckla organisationen så att struktur, verksamhet och beslutsfattande motsvarar krav och behov i framtidens samhälle.
68596_t.jpg

”Det är viktigt att arkivera”

Arkivering kan kännas jobbigt och tidskrävande men det behöver inte vara en svår grej. Svenska studieförbundet har beslutat att överlåta sitt arkivmaterial till Svenska centralarkivet och överlåtelseavtalet är nu undertecknat.