50636.jpg

FSU – mångsidigt och stabilt förbund

10.05.2016 kl. 09:14
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU är ett stort och mångsidigt förbund. Förutom att stöda de egna föreningarna ordnar FSU verksamhet som riktar sig till större målgrupper, såsom MGP och Teaterkalaset.

- FSU:s verksamhet står på tre ben, berättar verksamhetsledare Tomas Järvinen.

En del handlar om att tillsammans med de fyra landskapsförbunden serva lokalföreningarna. FSU har drygt 50 000 medlemmar i 299 föreningar.

- Antalet medlemmar har fluktuerat, och vi ser inga drastiska ändringar, men lite går medlemsantalet uppåt, berättar Tomas.

När det gäller antalet föreningar så går antalet uppåt, eftersom nya föreningar ansluter sig. Det är olika specialföreningar som grundas kring ett intresse, till exempel nya teater-, rollspels- eller LAN-föreningar.

- De inser att de har mest nytta av vårt förbund och vi välkomnar nya föreningar, säger Tomas.

- Vi har en inbördes överenskommelse med landskapsförbunden om vem som gör vad, men på ett sätt hör de fyra landskapsförbunden ihop med en förbigången era där funktionen inte längre än självklar. De har byggt upp en egen finansiering och verksamhet och vem är jag att säga att det är fel, funderar Tomas.

Den andra delen av verksamheten handlar om intressebevakning och att agera utåt mot myndigheter och samhället enligt fältets behov. Den tredje delen av verksamheten handlar om att ordna evenemang för icke-medlemmar, för ungdomar allmänt. Bland annat står FSU bakom Popkalaset, MGP och Teaterkalaset. Grundtanken är att erbjuda alla ungdomar något och att ge barn och ungdomar en positiv bild av UF-rörelsen, eftersom alla inte nödvändigtvis nås av en lokalförening.

- Det är på gott och ont att vi har epitetet ”ungdom” i vårt namn. Det började som en nykterhetsrörelse och har alltid varit inriktad på ungdomar. Begreppet kulturellt ungdomsarbete har myntats först nu, men det är alltid det som varit i fokus, säger Tomas.

Verksamheten finansieras av statsbidrag, bidrag från fonder och stiftelser samt via projektfinansiering. Just nu medverkar FSU i ett europeiskt projekt kring att kartlägga hur det ser ut i glesbygden, eftersom det är främst där medlemsföreningarna och föreningshusen finns.

- Samtidigt som vi vill förnya verksamheten, så hoppas vi att vi får fortsätta göra våra projekt och hoppas att finansiärerna inser värdet. Ingen gör något liknande i Finland, säger Tomas och nämner MGP som exempel.

- FSU kritiseras ibland för att vara så luddigt. När jag läst historikerna om FSU har jag insett att förbundet ända från början varit en luddig rörelse, men det finns också en skönhet i att göra vad vi vill. Vi följer ändå förbundets stadgar, där det står att FSU arbetar för att samla landets svenskspråkiga ungdom kring gemensamma strävanden och verkar för den finlandssvenska ungdomens trivsel och trygghet, säger Tomas.

Läs mer

Läs mer om FSU, organisationen, föreningshusen, MGP och vad som är aktuellt inom FSU.

Årtal

1906 grundades Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf.

2001 ordnade Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU det första Teaterkalaset på Åland

2006 firade Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU sitt hundraårsjubileum

2013 firade den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen sitt 125-årsjubileum, eftersom Malax UF grundades av Johannes Klockars år 1888.

2016 utsågs Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU till Årets förbund av Svenska studieförbundet

Siffror

50 000 medlemmar har Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU

250 föreningshus runt om i Svenskfinland finns det inom Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU:s medlemsföreningar.

50 teaterföreningar (UF-amatörgrupper) har premiärer varje år inom ungdomsföreningsrörelsen

 

61116_t.jpg

Att vara förbundsordförande

I SOFFAN: Hur är det att vara ordförande för ett finlandssvenskt förbund? Vi frågade några ordföranden om plus och minus med uppdraget.
50044_t.jpg

FSU är Årets förbund 2016

NYHET. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU har utsetts till Årets förbund 2016. FSU tog hösten 2015 initiativ till och koordinerade en barnfest till förmån för flyktingarna i vårt land.