56402.jpg

Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

07.02.2017 kl. 08:30
Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.

- Röda korsets mission är att hjälpa människor i nöd, berättar Ricky Berglund, som är verksamhetsledare för distriktet.

Röda Korsets minsta enhet är lokalavdelningen. I Österbottens svenska distrikt finns 38 avdelningar. Avdelningarna har alla en egen styrelse och distriktets styrelse består i sin tur av representanter från avdelningarna. Distriktets främsta uppgift att stödja avdelningarna och vara deras kontakt på fältet.

- Utmaningen är att upprätthålla livskraftiga avdelningar i hela landskapet. Ofta är det så att äldre medlemmar är vanare vid att binda sig under en längre tid, medan yngre och medelålders medlemmar främst är med i punktinsatser. Men år 2015 steg medlemsantalet – det är första gången på länge, säger Ricky.

Österbottens svenska distriktskansli har normalt sett sju anställda, men i och med den senaste tidens flyktingmottagning har antalet som mest uppgått till över 60 personer mottagningscentralerna medräknade.

Ricky berättar att verksamheten i distriktet kan indelas i fem breda områden. Verksamheten på samhällsområdet går främst ut på att stödja socialt, till exempel genom vänverksamhet och att hjälpa ensamma och gamla. Därtill kommer den hälsovårdsinriktade verksamheten, där bland annat första hjälpen-utbildningar ingår. Röda korset arbetar även med mångkulturell verksamhet av olika slag. Det fjärde området är beredskapsverksamheten och koordinationen av frivilliga räddningstjänsten, och det femte är ungdomsverksamheten.

- Det finns både en lag och en förordning om Röda Korset. Vi är bland annat ålagda att hjälpa olika myndigheter. I fjol hade vi väldigt få efterspaningar, året innan var det ett tiotal. Ofta handlar det om äldre dementa som går vilse. Det är alltid på polisens begäran som vi deltar, förklarar Ricky.

Man ser också ofta Röda Korset på olika platser i samband med insamlingar.

- En av våra styrkor är just insamlingar. Alla våra avdelningar var med under senaste hungerdagsinsamlingen. Vi ledde länge i resultat per invånare, men nu är vi god tvåa efter Åbolands distrikt. Avdelningarna är också mycket bra på att ställa upp vid olika katastrofinsamlingar och det är avdelnignarna som gör det stora jobbet då Röda Korsets verksamhet bygger på frivilliga, berättar Ricky.

Läs mer

Läs mer om Österbottens svenska distrikt

Siffror

70 procent av Österbottens svenska distrikts medlemmar är kvinnor

4100 medlemmar i Österbottens svenska distrikt

9 första hjälpen-grupper i disktriktet

450 medlemmar i största avdelningen (Vasa) och 33 medlemmar i den minsta (Björköby)

Årtal

1934 grundades FRK Österbotten svenska distrikt.

1945 – 1955 grundades huvuddelen av lokalavdelningarna.

1989 öppnades den första flyktingförläggningen i Vasa.

2009 öppnades nuvarande flyktingförläggning i Kristinestad.

68332_t.jpg

Kom ihåg att ha roligt tillsammans

Arbetsvälmående har varit ett aktuellt tema inom Svenska studieförbundet under det senaste året i och med Förbundsbarometern. På förbundsfrukosten i Vasa gjorde vi en gallup bland förbundsanställda där vi bad dem om tips för arbetsvälmående.