62800.jpg

Sprittande eller segt strategiarbete

09.03.2018 kl. 08:04
INGÅNGEN. När strategiarbete nämns är två reaktioner vanliga – antingen ivriga framtidsfunderingar och diskussioner, eller en djup suck om mera verkstad och mindre prat.

Text: Mari Pennanen

Strategiarbete är en viktig del av arbetet inom ett förbund. Det gäller att hålla sig i framkant och välja på vilka sätt man arbetar för sitt syfte. En viktig del av strategiarbetet är att engagera människor och en annan, lika viktig del av arbetet är att välja bort och fokusera. Just nu är strategiarbete också aktuellt inom Svenska studieförbundet, då styrelsen beslutat att sparka igång en strategiprocess.

Ett gott strategiarbete består av många bitar och väldigt viktigt är förankringen – att de som berörs och som ska genomföra strategin är med i processen. Djupa suckar härstammar ofta från processer där något gått snett, eller där förväntningarna inte motsvarat slutprodukten och det som sedan sker inom en organisation. Uttrycket ”culture eats strategy for breakfast” är också värt att hålla i minnet. Organisationskulturen är en stark faktor, på gott och på ont.

Svenska studieförbundet är i den lyckliga situationen att vi har många medlemmar som bryr sig om förbundet, vi har bra och kvalitativ verksamhet och vi har många aktiva människor som gärna bidrar till verksamheten. Under de tre senaste åren har Svenska studieförbundets egen verksamhet växt fram utgående från den strategi som styrelsen arbetade fram för några år sedan då Studieförbundet stod i en ny situation (en kort historik kan du läsa här).

En bra strategi är grunden för all verksamhet och ett bra redskap för utveckling av ett förbund. Nu då grunden är lagd är det dags att fundera på nästa steg. På vilket sätt kan och ska Studieförbundet verka för att på bästa möjliga sätt sköta den uppgift som definierats i stadgarna? Där står det att ”Svenska studieförbundets uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till dem demokratiska utvecklingen och den sociala välfärden”. Var och en av Studieförbundets medlemmar har egna utmaningar, men det finns också många utmaningar som är gemensamma och där en gemensam lösning kan stärka alla.

Svenska studieförbundet är inget utan sina medlemsförbund. I samband med vårmötet ordnar vi därför en strategiworkshop för att samla in tankar och åsikter om aktuella teman för strategin. Arbetet med att ta fram strategin går sedan vidare inom strategiarbetsgruppen och styrelsen. Också processen och diskussionerna är viktiga och dessutom är jag fullt övertygad om att det blir roligt att fundera på fortsättningen. Välkommen med!

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

Läs också

På bordet: Gemenskap via föreningslivet av Catarina Söderström, verksamhetsledare på Ekonomföreningen Niord

63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse.
63913_t.jpg

Hemska hemsidor och motiverade människor

PÅ BORDET. Som praktikant har jag har hunnit se en hel del av denna mosaik vi kallar Svenskfinland och förbundsvärlden. Förbunden gör ett fantastiskt jobb med de resurser de har, men det finns saker att förbättra.
63850_t.jpg

Info och stöd åt hbtqia-personer

PÅ TAPETEN. Studieförbundets nya medlem Regnbågsankan vill skapa ett jämlikt samhälle för alla och erbjuda stöd åt personer som bryter mot normer.
63564_t.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

NYHET. På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.
63514_t.jpg

Barnavårdsföreningen är Årets förbund

NYHET. En kampanj för att se barnen vid skilsmässor och aktivt ställningstagande för barns välmående ger föreningen vandringspriset.
63317_t.jpg

Lyckliga vi till föreningarna gå

INGÅNGEN. Finland har utsetts till världens lyckligaste land. Verksamhetsledare Mari Pennanen vet varför vi är lyckliga här i föreningarnas förlovade land.
63301_t.jpg

Förändringens vindar blåser friskt

PÅ BORDET. Finlands Svenska Idrott har flyttat till nyrenoverade utrymmen och samtidigt flyttat ihop med över 50 andra idrottsorganisationer. Jeanette Harf skriver om oro inför förändringar.
63288_t.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

NYHET. Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i Svenskfinland
63205_t.jpg

Studieförbundet ordnar strategiworkshop

NYHET. I samband med vårmötet ordnas en strategiworkshop där förbundets medlemmar får bidra med sina åsikter och tankar om Studieförbundets roll.