63317.jpg

Lyckliga vi till föreningarna gå

05.04.2018 kl. 09:56
INGÅNGEN. Finland har utsetts till världens lyckligaste land. Verksamhetsledare Mari Pennanen vet varför vi är lyckliga här i föreningarnas förlovade land.

Text: Mari Pennanen

För någon månad sedan utsågs Finland till världens lyckligaste land i en FN-rapport. Det var säkert fler än jag som tvivlande höjde på ögonbrynen åt de första rubrikerna. Ämnet har diskuterats och många olika orsaker till framgången i rapporten har presenterats: små inkomstskillnader, frihet, trygghet, institutioners pålitlighet, utbildning och hälsosamt förhållande mellan arbete och fritid är några av dessa.

Allt detta påverkar säkert känslan av lycka, men jag tror att en av de största orsakerna till att vi är lyckligast i världen är att vi har känslan av och möjligheten till att påverka vårt eget liv och vårt samhälle. Finland brukar kallas föreningarnas förlovade land och det är via olika föreningar och organisationer som de flesta finländare påverkar sin omgivning. Det är via föreningar och organisationer som folk hittar vänner, mening och samhörighet. Via föreningar och organisationer känner vi oss helt enkelt som en del av samhället.

Finland är uppbyggt av människor som organiserat sig i föreningar. Föreningarna har sedan bildat förbund och idag har vi i Finland och speciellt i Svenskfinland starka, livskraftiga förbund och centralorganisationer som bidrar till att föra föreningslivet framåt. Från olika håll hörs det hela tiden att vi lever i en tid av snabb förändring. Det betyder att också förbund och föreningar måste fundera på sin roll och sina sätt att verka. Men jag är säker på att så länge vi har ett livskraftigt medborgarsamhälle där en stor del av befolkningen upplever att de kan och får vara med och påverka så är vi i Finland fortsättningsvis lyckligast i världen. Oberoende om någon rapport säger det, eller om det bara känns bra i magen att gå till nästa evenemang, aktivitet, möte eller träff med andra likasinnade i föreningen eller förbundet.

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

 

Läs också

Ingången: Sprittande eller segt strategiarbete

På bordet: Förändringens vindar

63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse.
63913_t.jpg

Hemska hemsidor och motiverade människor

PÅ BORDET. Som praktikant har jag har hunnit se en hel del av denna mosaik vi kallar Svenskfinland och förbundsvärlden. Förbunden gör ett fantastiskt jobb med de resurser de har, men det finns saker att förbättra.
63850_t.jpg

Info och stöd åt hbtqia-personer

PÅ TAPETEN. Studieförbundets nya medlem Regnbågsankan vill skapa ett jämlikt samhälle för alla och erbjuda stöd åt personer som bryter mot normer.
63564_t.jpg

Studieförbundet har tre nya medlemmar

NYHET. På vårmötet godkändes Svenska trädgårdsförbundet, Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som nya medlemmar.
63514_t.jpg

Barnavårdsföreningen är Årets förbund

NYHET. En kampanj för att se barnen vid skilsmässor och aktivt ställningstagande för barns välmående ger föreningen vandringspriset.
63301_t.jpg

Förändringens vindar blåser friskt

PÅ BORDET. Finlands Svenska Idrott har flyttat till nyrenoverade utrymmen och samtidigt flyttat ihop med över 50 andra idrottsorganisationer. Jeanette Harf skriver om oro inför förändringar.
63288_t.jpg

Hur mår vi anställda inom förbunden?

NYHET. Studieförbundet genomför i år en undersökning om arbetsvälmående bland förbundsanställda i Svenskfinland
63205_t.jpg

Studieförbundet ordnar strategiworkshop

NYHET. I samband med vårmötet ordnas en strategiworkshop där förbundets medlemmar får bidra med sina åsikter och tankar om Studieförbundets roll.