63317.jpg

Lyckliga vi till föreningarna gå

05.04.2018 kl. 09:56
INGÅNGEN. Finland har utsetts till världens lyckligaste land. Verksamhetsledare Mari Pennanen vet varför vi är lyckliga här i föreningarnas förlovade land.

Text: Mari Pennanen

För någon månad sedan utsågs Finland till världens lyckligaste land i en FN-rapport. Det var säkert fler än jag som tvivlande höjde på ögonbrynen åt de första rubrikerna. Ämnet har diskuterats och många olika orsaker till framgången i rapporten har presenterats: små inkomstskillnader, frihet, trygghet, institutioners pålitlighet, utbildning och hälsosamt förhållande mellan arbete och fritid är några av dessa.

Allt detta påverkar säkert känslan av lycka, men jag tror att en av de största orsakerna till att vi är lyckligast i världen är att vi har känslan av och möjligheten till att påverka vårt eget liv och vårt samhälle. Finland brukar kallas föreningarnas förlovade land och det är via olika föreningar och organisationer som de flesta finländare påverkar sin omgivning. Det är via föreningar och organisationer som folk hittar vänner, mening och samhörighet. Via föreningar och organisationer känner vi oss helt enkelt som en del av samhället.

Finland är uppbyggt av människor som organiserat sig i föreningar. Föreningarna har sedan bildat förbund och idag har vi i Finland och speciellt i Svenskfinland starka, livskraftiga förbund och centralorganisationer som bidrar till att föra föreningslivet framåt. Från olika håll hörs det hela tiden att vi lever i en tid av snabb förändring. Det betyder att också förbund och föreningar måste fundera på sin roll och sina sätt att verka. Men jag är säker på att så länge vi har ett livskraftigt medborgarsamhälle där en stor del av befolkningen upplever att de kan och får vara med och påverka så är vi i Finland fortsättningsvis lyckligast i världen. Oberoende om någon rapport säger det, eller om det bara känns bra i magen att gå till nästa evenemang, aktivitet, möte eller träff med andra likasinnade i föreningen eller förbundet.

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

 

Läs också

Ingången: Sprittande eller segt strategiarbete

På bordet: Förändringens vindar

65745_t.jpg

Tillsammans till Menestyvät järjestöt

NYHET. Evenemanget Menestyvät järjestöt ordnas i Helsingfors den 13 februari. Studieförbundet koordinerar biljettinköp för våra medlemsorganisationer, eftersom biljetterna blir billigare om man köper många på en gång.
65642_t.jpg

Syns vi inte så finns vi inte

INGÅNGEN. En ödesfråga för varje förbund är synligheten. Tävlingen om synlighet är orättvis då vi står på samma startstreck som till exempel företag med större resurser att satsa på synlighet. Ett sätt att synas är på Wikipedia, där det ännu finns luckor då det gäller finlandssvenska förbund.
65637_t.jpg

Intressebevaknings-utskottet hade möte

NYHET. Studieförbundets styrelse har tillsatt ett öppet intressebevakningsutskott. På sitt första möte diskuterade utskottet bland annat hur de finlandssvenska organisationernas möjlighet att få sin röst hörd kan stärkas genom samarbete.
65636_t.jpg

Vem vill vara förtroendevald?

PÅ BORDET. Vilka förväntningar har vi på förtroendevalda och vilket stöd får de i sitt uppdrag? Det funderar man på inom Församlingsförbundet då församlingsvalet står för dörren, skriver verksamhetsledare Kalle Sällström.
65600_t.jpg

GDPR – och sen då?

I maj trädde EU:s nya dataskyddsförordring i kraft och under våren jobbade många förbund med att få allting i skick till den stora domedagen. Vad har hänt sedan dess? Två av Svenskfinlands främsta GDPR-experter reflekterar kring frågan.
65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

NYHET. Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

NYHET. Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

NYHET. Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!
65220_t.jpg

Studieförbundets kansli har flyttat

NYHET. Svenska studieförbundets kansli har flyttat. Flyttlasset gick ändå inte särskilt långt, endast till rummet bredvid. Adressen är fortfarande SFV-huset G18 i Helsingfors.