64563.jpg

Grifi vill höja profilen i Svenskfinland

26.06.2018 kl. 10:45
Finlands Svenska Gröna blev medlem i Svenska studieförbundet i våras. Den riksomfattande föreningen vill ha insikter om vad som diskuteras inom finlandssvenska förbund och föreningar.

Text: Mari Pennanen

- Jag som ordförande har stora ambitioner, men vi kommer knappast att någonsin bli en jättestor förening, säger Nora Lindström.

Hon är relativt ny ordförande för Finlands Svenska Gröna, som brukar förkortas Grifi och som är en nationell förening inom De Gröna.

- Partiet har både lokala föreningar och riksomfattande tematiska. Vi samlar de svenskspråkiga, men partiet fungerar så att man då man blir medlem ska välja vilken förening man blir medlem i. Man kan vara medlem i fler än en förening, men de flesta prioriterar sin lokalförening. Detta är i och för sig positivt, mycket av arbetet sker ju på lokal nivå, men det kan bidra till att vi som en mindre, riksomfattande förening inte lockar så många medlemmar. Därför satsar vi på att samarbeta med lokalföreningar, berättar Nora.  

Grifis syfte är att göra grön politik på svenska, att vara ett språkrör på svenska för partiet och att internt inom partiet jobba för att lyfta fram språket.

- Det finns mycket välvilja inom partiet gentemot det svenska, men vi får nog jobba lite hårdare på att detta syns mera konkret, säger Nora.

Grifi ordnar svensk- eller tvåspråkiga evenemang, ofta i samarbete med lokalföreningar, och stöder svenskspråkiga kandidater i olika val.

- Vi jobbar nu strategiskt med att engagera oss mer i Svenskfinland och där är medlemskapet i Svenska studieförbundet en viktig bit.

Nora berättar att Grifi via Studieförbundet hoppas på information om olika utbildningar och evenemang, samt kontakter och synlighet.

- Vi vill ha insikter i vad som diskuteras inom finlandssvenska förbund och föreningar, och vi vill synas starkare på det finlandssvenska planet, hoppas Nora.

 

Läs också

Regnbågsankan och Svenska Trädgårdsförbundet är också nya medlemmar i Svenska studieförbundet.

65600_t.jpg

GDPR – och sen då?

I maj trädde EU:s nya dataskyddsförordring i kraft och under våren jobbade många förbund med att få allting i skick till den stora domedagen. Vad har hänt sedan dess? Två av Svenskfinlands främsta GDPR-experter reflekterar kring frågan.
65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

NYHET. Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

NYHET. Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

NYHET. Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!
65220_t.jpg

Studieförbundets kansli har flyttat

NYHET. Svenska studieförbundets kansli har flyttat. Flyttlasset gick ändå inte särskilt långt, endast till rummet bredvid. Adressen är fortfarande SFV-huset G18 i Helsingfors.
65133_t.jpg

Hur gör ett förbund utan resurser?

PÅ BORDET. Stora frågor gällande resurser för verksamheten är på bordet hos Finlands Svenska Socialförbund, skriver ordförande Anna Lena Karlsson-Finne.
65132_t.jpg

Resultat om arbetsvälmående i november

NYHET. Tack till alla som svarat på enkäten om arbetsvälmående inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Den 27 november publiceras resultaten.
64897_t.jpg

Var står Studieförbundet nu?

INGÅNGEN. Aktiva nätverk, frågor kring arbetsvälmående och spännande strategidiskussioner. Det är lite av vad som är på gång inom Svenska studieförbundet, tre år efter att verksamhetsledare Mari Pennanen gladde sig över att förbundet fått en egen postlåda.
64865_t.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

NYHET. Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.