64863.jpg

Hur mår anställda inom de finlandssvenska förbunden?

16.08.2018 kl. 09:39
NYHET. Det finns många positiva aspekter i att jobba för ett ideellt syfte, men också särskilda utmaningar. Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet kartlägger hur anställda inom de finlandssvenska organisationerna mår.

Arbetslivet idag innebär en mängd utmaningar för den anställda: snabba förändringar, effektivering, allt otydligare gränser mellan privat- och arbetsliv och konflikter i roll- och ansvarsfördelning, för att inte tala om den tekniska utvecklingens krav på utveckling och nya kompetenser. Tredje sektorn är inget undantag. Många förbund är små arbetsplatser där de anställda förväntas vara generalister som sysslar med och kan det mesta.

– På grund av organisationernas allmännyttiga och ideella värdegrund erbjuder de samtidigt möjligheter att arbeta för ett syfte som känns synnerligen angeläget, man brinner för sitt arbete, har möjlighet att påverka och göra förändring och en viss frihet att utforma sitt arbete enligt egen värdegrund och egna kompetenser, säger Jonna Sahala, ordförande för Svenska studieförbundet.

– Forskningen har mer och mer börjat lägga fokus på de aspekter i arbetet som ger tillfredställelse, energi och ökad hälsa. Det är de positiva aspekterna av att jobba inom tredje sektorn som vi vill hitta och framförallt vilka faktorer som inverkar på engagemanget. Arbetsengagemang och arbetsglädje korrelerar med välbefinnande i privatlivet, säger Nonni Mäkikärki på Psykosociala förbundet, som är den som kommer att genomföra enkäten och analysera svaren som en del av sina studier.

– Vi vill nu veta hur anställda inom de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna mår i sitt arbete. Vi hoppas att resultaten från enkäten ska ge kunskap om vilka saker vi kan inverka på för att öka på arbetsvälmåendet och som en följd av det få engagerade och produktiva anställda – men också att enskilda anställda ska få bekräftelse och hjälpa se saker i ett större perspektiv. Är det bara jag som känner så här, är det bara i mitt förbund, eller är det något större, strukturellt, som kanske gemensamt går att åtgärda, säger Jonna Sahala.

Utredningen görs av Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet. Resultaten presenteras den 27 november på ett seminarium.

Svenska studieförbundet är en växande och dynamisk plattform för medborgarsamhället i Svenskfinland. Vi stöder de finlandssvenska förbunden i deras strävanden och fungerar som förbundens förbund.

Mera information

Mari Pennanen, Svenska studieförbundet, 040-703 0279, mari.pennanen@studieforbundet.fi

Nonni Mäkikärki, Psykosociala förbundet, 050-590 3436, nonni.makikarki@fspc.fi

65600_t.jpg

GDPR – och sen då?

I maj trädde EU:s nya dataskyddsförordring i kraft och under våren jobbade många förbund med att få allting i skick till den stora domedagen. Vad har hänt sedan dess? Två av Svenskfinlands främsta GDPR-experter reflekterar kring frågan.
65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

NYHET. Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

NYHET. Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

NYHET. Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!
65220_t.jpg

Studieförbundets kansli har flyttat

NYHET. Svenska studieförbundets kansli har flyttat. Flyttlasset gick ändå inte särskilt långt, endast till rummet bredvid. Adressen är fortfarande SFV-huset G18 i Helsingfors.
65133_t.jpg

Hur gör ett förbund utan resurser?

PÅ BORDET. Stora frågor gällande resurser för verksamheten är på bordet hos Finlands Svenska Socialförbund, skriver ordförande Anna Lena Karlsson-Finne.
65132_t.jpg

Resultat om arbetsvälmående i november

NYHET. Tack till alla som svarat på enkäten om arbetsvälmående inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Den 27 november publiceras resultaten.
64897_t.jpg

Var står Studieförbundet nu?

INGÅNGEN. Aktiva nätverk, frågor kring arbetsvälmående och spännande strategidiskussioner. Det är lite av vad som är på gång inom Svenska studieförbundet, tre år efter att verksamhetsledare Mari Pennanen gladde sig över att förbundet fått en egen postlåda.
64865_t.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

NYHET. Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.