64865.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

16.08.2018 kl. 10:13
NYHET. Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.

Arbetsengagemang är ett aktuellt begrepp i dagens arbetsliv. Samtidigt finns det väldigt lite forskning kring ämnet med fokus på tredje sektorns anställda. Vi är framförallt intresserade av att undersöka relationen mellan arbetsförhållanden och engagemang. För att få en så korrekt bild som möjligt är ditt svar viktigt.

Undersökningen görs i samarbete mellan Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet. Vi kommer att använda kartläggningen som grund för att fundera på hur Studieförbundet kan stöda medlemsorganisationerna. Undersökningen utförs av Nonni Mäkikärki som en del av hennes pro gradu-avhandling i socialt arbete vid Statsvetenskapliga fakulteten på Helsingfors Universitet.

Alla svar är anonyma. Resultaten rapporteras som statistiska samband där inga enskilda svar kan urskiljas. Det tar 10-15 minuter att svara på enkäten. Det är möjligt att svara på enkäten till 31.8.2018. Enkäten finns här.

Resultaten från kartläggningen kommer att presenteras på ett seminarium den 27 november i samband med Svenska studieförbundets höstmöte.

Om det är något du funderar över så ta gärna kontakt med Nonni antingen via epost nonni.makikarki@fspc.fi eller telefon 0505903436. Hon svarar gärna på frågor.

Ditt svar är viktigt - Tack på förhand för din medverkan!

65600_t.jpg

GDPR – och sen då?

I maj trädde EU:s nya dataskyddsförordring i kraft och under våren jobbade många förbund med att få allting i skick till den stora domedagen. Vad har hänt sedan dess? Två av Svenskfinlands främsta GDPR-experter reflekterar kring frågan.
65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

NYHET. Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

NYHET. Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

NYHET. Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!
65220_t.jpg

Studieförbundets kansli har flyttat

NYHET. Svenska studieförbundets kansli har flyttat. Flyttlasset gick ändå inte särskilt långt, endast till rummet bredvid. Adressen är fortfarande SFV-huset G18 i Helsingfors.
65133_t.jpg

Hur gör ett förbund utan resurser?

PÅ BORDET. Stora frågor gällande resurser för verksamheten är på bordet hos Finlands Svenska Socialförbund, skriver ordförande Anna Lena Karlsson-Finne.
65132_t.jpg

Resultat om arbetsvälmående i november

NYHET. Tack till alla som svarat på enkäten om arbetsvälmående inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Den 27 november publiceras resultaten.
64897_t.jpg

Var står Studieförbundet nu?

INGÅNGEN. Aktiva nätverk, frågor kring arbetsvälmående och spännande strategidiskussioner. Det är lite av vad som är på gång inom Svenska studieförbundet, tre år efter att verksamhetsledare Mari Pennanen gladde sig över att förbundet fått en egen postlåda.