64897.jpg

Var står Studieförbundet nu?

20.08.2018 kl. 13:55
INGÅNGEN. Aktiva nätverk, frågor kring arbetsvälmående och spännande strategidiskussioner. Det är lite av vad som är på gång inom Svenska studieförbundet, tre år efter att verksamhetsledare Mari Pennanen gladde sig över att förbundet fått en egen postlåda.

Text: Mari Pennanen

Den är nu nästan tre år sedan jag stegade in på FSU:s kansli en vacker höstmorgon och med hjälp av Svenska studieförbundets dåvarande ordförande Tomas Järvinen, verksamhetsledare på FSU, kom igång med arbetet som verksamhetsledare för Svenska studieförbundet. En milstolpe i begynnelsen var att fixa postlådor, både för epost och snigelpost.

Sedan dess har mycket hänt. Det har varit en lottovinst att både få vara med och driva utvecklingen och också följa med och se vad som händer i organisationsvärlden. Svenska studieförbundet har just nu 61 medlemmar. Det är förbund och centralorganisationer, som alla är unika, olika och speciella. Trots olikheterna  finns det mycket gemensamt. Spelplanen är för de flesta det vi kallar Svenskfinland och alla drivs av ett ideellt syfte. En annan gemensam nämnare är att organisationerna består av människor som på olika sätt bidrar till det vi kallar ett förbund eller en organisation.

Det är lätt att märka att utmaningarna inte tar slut för ett enda förbund. Samtidigt är det också viktigt att se att det hela tiden sker och görs väldigt mycket bra. Organisationerna har redan åstadkommit mycket och gjort att stort, gemensamt jobb på vägen mot en bättre värld.

Hur passar då Svenska studieförbundet in? Som handen i handsken. Det finns ett klart behov av förbundens eget förbund. Det finns mycket som är gemensamt, om inte för alla medlemsorganisationer så för många. Det behövs en spindel i nätet, ett paraply eller någon som gödslar gräsmattan vi alla står på, beroende på hur man ser på saken. Via Studieförbundet får förbunden riktad information om aktuella frågor, en kanal att använda för frågor som är gemensamma och kontakt till ett brett fält av kompetens. Förbunden står inte ensamma utan kan ena sig och gemensamt ta sig an viktiga frågor.

Det är ungefär där jag ser att Svenska studieförbundet nu står. Genom aktivt nätverksarbete, etablerade verksamhetsformer och kommunikation har grundens lagts för förbunden att i högre grad börja använda sig av Svenska studieförbundet. Det finns allt fler länkar mellan förbunden, då det är fler än enbart verksamhetsledarna som aktivt nätverkar med varandra. Det finns någon som kan ta lyra då något eller några förbund lyfter en fråga eller ett tema där gemensamma satsningar kunde vara viktiga. Det är alltså skönt att blicka framåt och spännande att se vilka alla av de bollar som finns i luften som ska prioriteras. Både förväntningarna och potentialen är höga – och åtminstone något har gjorts rätt då det ofta landar frågor, tips och förslag i Studieförbundets postlåda.

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

Läs också

I soffan: Varför är ni med i Studieförbundet?

Svenska studieförbundet - i medborgarsamhällets mitt eller marginal?

65600_t.jpg

GDPR – och sen då?

I maj trädde EU:s nya dataskyddsförordring i kraft och under våren jobbade många förbund med att få allting i skick till den stora domedagen. Vad har hänt sedan dess? Två av Svenskfinlands främsta GDPR-experter reflekterar kring frågan.
65256_t.jpg

Kom med och fundera på gemensamt påverkansarbete

NYHET. Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas första gången torsdagen den 20 september.
65242_t.jpg

Zaida Sjölund är Studieförbundets nya praktikant

NYHET. Denna höst har Svenska studieförbundet fått en ny praktikant, nämligen sociologistuderande Zaida Sjölund, som ser fram emot att bekanta sig med förbundsvärlden.
65237_t.jpg

Nominera till Studieförbundets styrelse

NYHET. Höstmötet närmar sig och med det val av personer till Svenska studieförbundets styrelse. Vem vill ni i ert förbund se i styrelsen? Nu kan ni nominera!
65220_t.jpg

Studieförbundets kansli har flyttat

NYHET. Svenska studieförbundets kansli har flyttat. Flyttlasset gick ändå inte särskilt långt, endast till rummet bredvid. Adressen är fortfarande SFV-huset G18 i Helsingfors.
65133_t.jpg

Hur gör ett förbund utan resurser?

PÅ BORDET. Stora frågor gällande resurser för verksamheten är på bordet hos Finlands Svenska Socialförbund, skriver ordförande Anna Lena Karlsson-Finne.
65132_t.jpg

Resultat om arbetsvälmående i november

NYHET. Tack till alla som svarat på enkäten om arbetsvälmående inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Den 27 november publiceras resultaten.
64865_t.jpg

Delta i enkät om arbetsvälmående

NYHET. Jobbar du inom ett finlandssvenskt förbund eller en centralorganisation? Delta i en utredning om arbetsvälmåendet bland förbundsanställda i Svenskfinland.