65133.jpg

Hur gör ett förbund utan resurser?

03.09.2018 kl. 14:14
PÅ BORDET. Stora frågor gällande resurser för verksamheten är på bordet hos Finlands Svenska Socialförbund, skriver ordförande Anna Lena Karlsson-Finne.

Text: Anna Lena Karlsson-Finne

Hur skall en liten svensk organisation synas och nå ut till både medlemmar och allmänheten? Hur och varifrån skall en organisation få pengar för att kunna fungera och ha verksamhet? Kan en organisation fungera på (nästan) frivillig basis? Det här är frågor som Finlands Svenska Socialförbunds styrelse varit tvungen att fundera på under de senaste åren.

Vi vill fortsätta vår verksamhet och vi vet att vi behövs mer än någonsin tidigare, men frågan är hur.

Finlands Svenska Socialförbund (Fssf) hade ännu för några år sedan en heltidsanställd verksamhetsledare, men sedan bestämde dåvarande RAY (nuvarande STEA) att vår verksamhet inte platsade in i deras utdelningsprinciper och lämnade oss helt utan pengar. Det ledde till att vi inte mera kan ha någon anställd.

Socialförbundet fungerar i hela Svenskfinland, också på Åland, och vår verksamhet strävar till att sammanföra svenskspråkiga personer verksamma inom det sociala området i Finland, att förbättra deras teoretiska och praktiska insikter inom det sociala området, att gynna ett organiserat samarbete mellan olika sektorer, yrkesgrupper och förtroendevalda inom det sociala området samt att delta i samhällsbyggandet i frågor som berör det sociala området.

I dag då social- och hälsovårdssektorn i vårt land är under stora förändringar och den svenska servicen inom den sektorn är allt mer hotad tycker vi att behovet av en organisation som vår är större än någonsin. Vi svenskspråkiga som jobbar inom den här sektorn behöver varandra och vi behöver egna nätverk och egna utbildningar.

Då blir de stora frågorna de jag ställde i början.

En bra och för medlemmarna meningsfull verksamhet är nyckeln till en organisations framgång. Hur gör man det utan resurser?

Information och marknadsföring är det viktigaste för att en organisation skall nå sina medlemmar och allmänheten. Hur gör man det utan resurser?

Arbetslivet kräver allt mer. Kommunerna sparar in på extern utbildning för sina anställda. Att jobba med en organisation som vill samla professionella på fritiden känns inte heller helt rätt.

Vi tror på oss själva och vi tror på att vi behövs. Nu gäller det bara att komma på hur.

Jag tror mycket på samarbete med andra organisationer och jag tror att många andra föreningar och organisationer har erfarenheter, råd och idéer att dela med sig av. Svar på frågor som till exempel hur och varifrån lönar det sig att söka pengar för vad? Finns det någon som understöder bara ordinarie verksamhet? Tips? Vilka föreningar eller förbund är villiga att samarbeta med oss kring verksamhet och utbildning?

Till all lycka hade vårt förbund en god ekonomi tidigare och det har gett oss möjlighet att ha Muluken Cederborg anställd för några timmar i månaden, tillsvidare. Nu är det viktigaste för oss att hitta vårt sätt att fungera, vårt sätt att göra nytta för våra medlemmar och för samhället.

Vi tar emot all hjälp och alla idéer vi kan få. Vi vet att tillsammans med andra organisationer är vi starkare och att samarbete gagnar alla.

Anna Lena Karlsson-Finne är ordförande för Finlands svenska socialförbund. Hon arbetar som socialarbetare inom barnskyddet och är socialpolitiker i Grankulla, Kårkulla och SFP. Anna Lena är övertygad om att vi måste lära oss att samarbeta  med varandra i hela Svenskfinland för att synas och höras och hon säger att vi inte har råd med interna revirkamper i vår lilla grupp.

 

Läs också

På bordet: Landskapsreformen och räddningsväsendet

 

66150_t.jpg

Att välkomna alla med - riktigt på riktigt

PÅ BORDET. ”Alla är välkomna med, men ingen har frågat om den får komma”. Sabina Fortelius på Finlands Svenska Scouter har jobbat med att sänka tröskeln för fler att komma med i scouterna. Här berättar hon om erfarenheterna.
66142_t.jpg

Stor nytta av Studieförbundets mentorskapsprogram

NYHET. Från september 2017 till september 2018 pågick Svenska studieförbundets första mentorskapsprogram. Förbundsanställda fick en personlig mentor och utvärderingen visar att deltagarna överlag är nöjda och fick stöd i sitt arbete.
66118_t.jpg

Stefan Andersson – en stor resurs för förbund och föreningar

PROFILEN. Många i förbundsvärlden har fått hjälp i olika föreningsrelaterade och ekonomiska frågor av Stefan Andersson. Men stor kunskap och ett inneboende lugn även när det handlat om stormiga föreningsfrågor har han hjälpt många vidare. Nu går han i pension från SFV.
66108_t.jpg

Erfarenheter av att sitta i Studieförbundets styrelse

I SOFFAN. Nomineringen av kandidater till Studieförbundets styrelse pågår. Men vad innebär det att vara med i Studieförbundets styrelse? Frans Cerderlöf (Skolungdomsförbundet) och Jeanette Harf (FSI) delar med sig av sina erfarenheter av styrelsearbetet. 
66106_t.jpg

Valreglemente, styrelseval och nya medlemmar

NYHET. Studieförbundets medlemmar samlas till höstmöte tisdagen den 27 november. Den nya strategin presenteras och medlemmarna får ta ställning till flera medlemsansökningar. Och så blir det förstås val.
65745_t.jpg

Tillsammans till Menestyvät järjestöt

NYHET. Evenemanget Menestyvät järjestöt ordnas i Helsingfors den 13 februari. Studieförbundet koordinerar biljettinköp för våra medlemsorganisationer, eftersom biljetterna blir billigare om man köper många på en gång.
65642_t.jpg

Syns vi inte så finns vi inte

INGÅNGEN. En ödesfråga för varje förbund är synligheten. Tävlingen om synlighet är orättvis då vi står på samma startstreck som till exempel företag med större resurser att satsa på synlighet. Ett sätt att synas är på Wikipedia, där det ännu finns luckor då det gäller finlandssvenska förbund.
65637_t.jpg

Intressebevaknings-utskottet hade möte

NYHET. Studieförbundets styrelse har tillsatt ett öppet intressebevakningsutskott. På sitt första möte diskuterade utskottet bland annat hur de finlandssvenska organisationernas möjlighet att få sin röst hörd kan stärkas genom samarbete.
65636_t.jpg

Vem vill vara förtroendevald?

PÅ BORDET. Vilka förväntningar har vi på förtroendevalda och vilket stöd får de i sitt uppdrag? Det funderar man på inom Församlingsförbundet då församlingsvalet står för dörren, skriver verksamhetsledare Kalle Sällström.