66488.jpg

Förbundens anställda går gärna till jobbet

27.11.2018 kl. 10:24
NYHET. Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Vår kartläggning visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav.

Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet har gjort en omfattande kartläggning hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet. Siffrorna gällande andelen som skulle byta jobb om de fick chansen är klart lägre än motsvarande siffror inom tredje sektorn överlag, och också i jämförelse med den offentliga och den privata sektorn.

–  Förbundsanställda drivs av en önskan att få arbeta för något som tjänar det allmänna intresset och på riktigt gör skillnad i samhället. Kartläggningen visar att arbetet i sig motiverar och känns meningsfullt, vilket i sin tur skapar arbetsengagemang. Förbundsanställda känner att de i arbetet får vara självständiga och påverka både innehåll och arbetsprocesser. Resultaten i kartläggningen visar att de förbundsanställda, i alla fall de allra flesta, således är på rätt plats och många känner att de gärna går till jobbet, säger Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, som utfört kartläggningen.

De finlandssvenska förbunden skiljer sig i en väldigt positiv bemärkelse jämfört med tidigare studier då man jämför svaren på frågor om arbetsgemenskap. Kartläggningen visar att bland annat arbetsgemenskapen och autonomin i arbetet bidrar till arbetsengagemanget.

I kartläggningen kommer det också fram att endast hälften upplever att lönen motsvarar arbetsinsatsen. En annan aspekt som kommer fram är att andelen anställda med tidsbundna avtal är högre i de finlandssvenska förbunden än inom tredje sektorn överlag.

– Arbetsvälmående måste prioriteras i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Det är avgörande för att förbunden ska locka kompetenta, engagerade anställda, som utvecklar sina organisationer mot en hållbar framtid, där tredje sektorn är en tydlig sektor att räkna med även i Svenskfinland, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

Läs Förbundsbarometern 2018 - Arbetsglädje i förbundsvärlden här.

67981_t.jpg

Publicistförbundet värnar om yttrandefrihet

En av Svenska studieförbundets nyaste medlemsorganisationer upplever ett uppsving i verksamheten eftersom syftet är minst lika aktuellt nu som tidigare. Finlands Svenska Publicistförbund värnar om yttrandefriheten och pressfriheten.
67957_t.jpg

Frivilligt engagemang - nyckeln till att ordna evenemang

PÅ BORDET. För att kunna ordna många evenemang behövs ofta frivilligt engagemang. Edny Fors på Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland berättar hur de gör för att ordna familjelägret, ett av deras största evenemang.
67754_t.jpg

Rebecka Svedberg ny praktikant på Studieförbundet

NYHET. Svenska studieförbundet har fått en ny praktikant. Under våren kommer Rebecka Svedberg att göra praktik hos oss.
67499_t.jpg

Ett mångkulturellt Svenskfinland skapas tillsammans

PÅ BORDET. Integration är ett ytterst aktuellt tema hos Bildningsalliansen. Henrika Nordin anser att Svenskfinland borde ha alla förutsättningar att skapa en miljö som är inkluderande med hjälp av fria bildningen och tredje sektorn.
67470_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund gjorde något extra bra eller utmärkte sig förra året? Nominera organisationen till vandringspriset Årets förbund senast den 27 mars.
67469_t.jpg

Gemenskap och bidrag via Sjuksköterskeföreningen

En av Svenska studieförbundets nyaste medlemmar är Sjuksköterskeföreningen i Finland. Där samlas sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor och akutvårdare till studiedagar, träffar och utbildningar.
67380_t.jpg

Praktisk hjälp till föreningar Norr om Stan

Norr om Stan erbjuder tjugo föreningar i norra Helsingfors och Vanda konkret stöd och hjälp med bland annat löneutbetalningar. Föreningen koordinerar och sprider också information som enskilda föreningar skulle ha svårt att nå ut med.
67234_t.jpg

Frans Cederlöf återvald till vice ordförande

NYHET. Frans Cederlöf, servicekoordinator på Finlands Svenska skolungdomsförbund, valdes under styrelsens konstituerande möte till vice ordförande för Svenska studieförbundet.
67126_t.jpg

Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.