Studieförbundets evenemang

Måndag
26.8
12:00

Verksamhetsledarlunch: gemensamma anställda

Svenska hörselförbundet och KRAN har tillsammans anställt en ekonomiansvarig, som arbetar halvtid för vardera. Hur fungerar ett sådant arrangemang?
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Onsdag
28.8
12:00

Lunch för ensamjobbare: utvärdering och respons

Arbetar du ensam utan nära kollegor? Välkommen med för att träffa andra ensamjobbare.
Helsingfors
Måndag
2.9
12:00

Nätverksträff för kurs- och utbildningsplanerare

Kursadministration handlar om många olika detaljer. Vad kan vi lära oss av varandra för att sköta administrationen av kurser smidigt och professionellt? Välkommen med och nätverka.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Torsdag
12.9
12:00

Förbundsekonomträff: löneutbetalning

Välkommen med för att nätverka med andra förbundsekonomer kring temat löneutbetalningar.
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Måndag
16.9
12:00

Förbundens allt-i-allon: arbetsvälmående

Hur bygger man upp sitt eget arbete så det är hållbart med tanke på arbetsvälmåendet och hur kan man främja arbetsvälmåendet på sin arbetsplats? Välkommen med på hösten första lunch för förbundens allt-i-allon.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Torsdag
19.9
12:00

Informatörsträff: Tillgänglig webb i praktiken

Hur gör vi våra webbsidor tillgängliga, det vill säga att så många personer som möjligt kan använda dem så enkelt som möjligt? Välkommen med på en träff för informatörsnätverket.
Evy Björkman-rummet
Onsdag
25.9
12:00

En dag för demokratin

En dag för demokratin ger dig möjlighet att komma med och diskutera och reflektera kring fria bildningens och medborgarsamhällets roll. Hur vi tillsammans kan använda de verktyg vi inom fria bildningen och föreningslivet har för att främja demokrat
SFV-huset G18
Torsdag
26.9
18:00

Mentorix mellanträff

Svenska studieförbundets mentorskapsprogram för förtroendevalda är halvvägs och adepter och mentorer samlas till en gemensam träff med temat styrelsens roll.
SLC
Lördag
5.10
12:00

Styrelsedagarna 2019

Är du ordförande eller styrelsemedlem i ett finlandssvenskt förbund? Missa inte Styrelsedagarna 2019, där du får kunskap, nätverk och inspiration i ditt uppdrag.
SFV-huset G18
Tisdag
22.10
12:00

Verksamhetsledarlunch: Frivilligarbetets framtid

Hur ser frivilligarbetet ut idag och i framtiden? Välkommen med på lunch för verksamhetsledarnätverket.
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Tisdag
5.11
11:30

Tidskriftsträff med kollegial sparrning

Tidskriftsträff med kollegial sparrning. Du får både ge och får respons på tidskrifter.
SFV-huset G18
Torsdag
14.11
13:00

Ungdomsnätverksträff

Höstens träff för personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor inom en organisation.
Allianssi-talo
Onsdag
27.11
00:00

Svenska studieförbundets höstmöte

Svenska studieförbundets medlemsorganisationer samlas till stadgeenligt höstmöte.
SFV-huset G18