LedA-utbildning för förbundsstyrelsemedlemmar

Är du förtroendevald inom ett förbund eller en centralorganisation? Är du ung och vill utvecklas i ditt uppdrag? I mars ordnas en LedA-utbildning för just dig.

Målgruppen är unga personer (under 30 år) som har eller inom kort kommer att ha förtroendeuppdrag på förbundsnivå i Svenskfinland (främst Studieförbundets medlemmar).

Att leda ett förbund, som ordförande eller styrelsemedlem, kan vara ganska krävande. Många förbund utbildar sina styrelser, men som ung kan det vara extra svårt att få sin röst hörd. Samtidigt är det viktigt att unga våga axla ansvaret, för att föra förbunden framåt. Vi vill därför erbjuda denna utbildning som ett stöd till just dig, för att du ska ha redskap du behöver i ditt uppdrag.

LedA är en utbildning som fokuserar på personligt ledarskap. Utbildningens utgångspunkt ligger i de normer och samhällsstrukturer som påverkar en ledares roll samt gruppers dynamiska processer. LedA tar avstamp i gruppteoretiska och normmedvetna perspektiv, där frågor som makt och privilegium analyseras. LedA erbjuder ett tillfälle att utmana de egna perspektiven och den roll man tar i en grupp. Därtill arbetar vi såväl teoretiskt som praktiskt med delaktighet och frågor om hur man kan inkludera och öka tillgänglighet.

Tid: 3.3 kl. 9.00 -4.3 kl. 16.00 (möjligt att anlända redan 2.3, kolla skilt med kostnad för övernattning med Mari Pennanen).

Plats: Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis

Kostar: Utbildningen kostar 60 euro per person. I avgiften ingår utbildning, kost och logi i dubbelrum (resorna ingår inte). Det kan löna sig att  kolla med ditt förbund om de kan stå för kostnaderna.

Arrangörer: Kursen ordnas av Svenska studieförbundet och Ungdomsakademin, i samarbete med SFV.

Frågor? Ta kontakt med Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen, 040-7030279, mari.pennanen@studieforbundet.fi

Ansökan: Sista ansökningsdag har redan varit. Alla som sökt om en plats får meddelade kort efter att ansökningstiden tagit slut om de fått en plats på kursen eller inte. (Om du är intresserad av utbildningen kan du höra dig för hos verksmahetsledare Mari Pennanen om det ännu finns lediga platser.)