Intressebevakningsutskottsmöte

16 November 2018 kl. 13.00–15.00

Öppet intressebevakningsutskottsmöte

Vilka ärenden och frågor som är gemensamma för förbunden ska Studieförbundet ta tag i? Intressebevakningsutskott träffas för att diskutera fredagen den 16 november.

Svenska studieförbundet är en dynamisk och levande plattform för medborgarsamhället i Svenskfinland. Vi har en plats i delegationen för medborgarsamhällspolitik (Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, KANE) och intressebevakningsutskottet träffas några dagar innan mötet för att diskutera de ärenden som kommer att behandlas där.

Svenska studieförbundets styrelse har beslutat om att tillsätta ett intressebevakningsutskott. Utskottet träffas i regel strax före KANE-mötena och fungerar både som ett stöd för verksamhetsledaren och som ett forum där aktuella ärenden tas upp och diskuteras. Utskottet besluter om vilka frågor Studieförbundet ska ta tag i och på vilket sätt. Utskottet är öppet, dvs. intresserade har möjlighet att delta. Sammansättningen kan variera beroende på ärenden.

Utskottet träffas nästa gång fredagen den 16 november kl. 13 i Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Om du är intresserad av att delta, anmäl dig här.

Har du frågor, ta kontakt med verksamhetsledare Mari Pennanen (mari.pennanen@studieforbundet.fi, 040-703 0279) eller ordförande Jonna Sahala (jonna.sahala@scout.fi, 050-353 5037).


Plats
Evy Björkman-rummet, tredje våningen, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors