Förändring i fokus

14 Januari 2019 kl. 10.30–15.30

Nya partnerskapslösningar mellan ideell och offentlig sektor. Hur kan vi lära oss av svenska modeller som Överenskommelsen? Och på eftermiddagen: Svensk byaservice 2020- samarbetsdiskussion med finlandssvenska aktörer verksamma på landsbygden.

Del I: Nya partnerskapslösningar mellan ideell och offentlig sektor

Överenskommelsen är ett svenskt koncept som nu fungerat i tio år mellan idéburen sektor och det offentliga. Fokus har legat långt på överenskommelser på det sociala området. I början av 2018 har man delvis förnyat konceptet och nu kommer Karin Bergelv, kanslichef på Överenskommelsen, till Helsingfors för att öppna upp detta för alla som är intresserade. Vi får också höra mer om Hela Sverige skall leva och deras stora projektsatsning ”service i samverkan” och IOP = Idéburet offentligt partnerskap. Med tanke på vård- och landskapsreformen så är nya partnerskapslösningar för landsbygdens del en viktigt åtgärd. Trots alla osäkerhetsmoment med själva reformen så måste vi ändå förbereda oss alla på att förändringar är påkommande.

Del II: Svensk byaservice 2020- samarbetsdiskussion med finlandssvenska aktörer verksamma på landsbygden

Svensk Byaservice är en del av Suomen kylät - Finlands byars verksamhet. Verksamheten har varit en del av SFV/Svenska Studiecentralen i över 20 års tid. Från och med 1.1.2019 överförs verksamheten formellt till Svenska lantbrukssällskapens förbund. Detta möjliggör en nystart och uppdatering med tanke på 2020 och framåt. Kring Svensk byaservice-verksamheten ska bland annat en ny samarbetsgrupp formas. Alla som är intresserade är välkomna med för att diskutera Svensk byaservice-verksamheten med sikte på 2020.

Vi börjar med kaffe från kl. 10.30 och programmet kör igång kl. 11 i festsalen på G18. Del 1 är kl. 11-13 och därefter blir det lunch på egen bekostnad. Den andra delen är kl. 14-15.30 i rum 101 på första våningen i G18. Välkommen med!

Anmälningar senast den 10 januari här.

För att maximera tiden har två event körts ihop på en dag. Man kan därför anmäla sig separat till de två delarna men naturligtvis hoppas arrangörerna på deltagande i båda delarna. Förfrågningar till Ann-Sofi Backgren, ann-sofi.backgren@slf.fi eller Peter Österman, peter.osterman@slf.fi.

Bakom tillställningen står Svenska lantbrukssällskapens förbund och nätverket IDNET samt Svensk byaservice i samarbete med Svenska Studieförbundet.Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors