Förbundsfrukost i Åbo

14 Mars 2019 kl. 09.00–11.30

Jobbar du inom en av Svenska studieförbundets medlemsorganisationer? Har du din arbetsplats i Åboland och tycker det är lite långt att åka till Helsingfors för att delta i Studieförbundets nätverksträffar? På grund av stor efterfrågan ordnar vi nu en träff i Åboland. Välkommen med!

Temat är arbetsvälmående och Nonni Mäkikärki från Psykosociala förbundet kommer att presentera resultaten av den kartläggning av arbetsvälmående bland förbundsanställda som gjordes hösten 2018. Dessutom senaste nytt från SFV, då Beatrice Östman berättar om det nya ansökningssystemet och aktuellt gällande studiecentralsverksamheten. Mari Pennanen berättar om Svenska studieförbundets verksamhet. Det finns också tid för nätverkande och diskussion.

Vi inleder med frukost. Anmäl dig här senast den 8.3 så räcker frukosten till alla. Varmt välkommen med!

Träffen ordnas i samarbete med SFV och Psykosociala förbundet.Plats
SFV i Åbo
Tavastgatan 30D 33-34
20700 Åbo