Verksamhetsledarlunch: att leda i arbetsvälmående

19 Mars 2019 kl. 12.00–14.15

Kartläggningen av arbetsvälmående bland förbundsanställda visade att vi inom de finlandssvenska förbunden överlag mår bra i arbetet (läs mer i Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden). Hur kan vi som leder arbetet inom förbunden och centralorganisationerna leda i arbetsvälmående, både då det gäller våra anställda och oss själva? Micaela Romantschuk från Förbundet Hem och Skola och Benjamin Ellenberg från Svensk Ungdom inleder genom att berätta hur de arbetar kring frågor gällande arbetsvälmående. Därefter diskuterar vi tillsammans med fokus på vad vi kan göra för att prioritera arbetsvälmående inom tredje sektorn.

Välkommen med på verksamhetsledarlunchen så får du samtidigt träffa verksamhetsledare från andra organisationer. Anmäl dig här senast den 13.3.

Verksamhetsledarträffarna år 2019 ordnas som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral. Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors