Svenska studieförbundets vårmöte

16 April 2019 kl. 13.00–15.01

Svenska studieförbundets medlemsorganisationer och samverkande medlemmar kallas till vårmöte tisdagen den 16 april 2019 kl. 13.00 i Evy Björkman-rummet på tredje våningen i G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden samt ansökningar om medlemskap. Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse två befullmäktigade representanter som har en röst var. Samverkande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten.

Möteshandlingarna sänds per e-post till medlemsorganisationerna en dryg vecka före mötet.

I samband med mötet delas vandringspriset till Årets förbund ut.

Välkomna med på vårmöte!Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors