Verksamhetsledarlunch: gemensamma anställda

26 Augusti 2019 kl. 12.00–14.15

Förbunden behöver professionella människor för olika uppgifter men ofta är resurserna små. Att köpa tjänster kräver ganska mycket resurser av den som köper in tjänsterna, men att hitta lämplig kompetens för deltidsanställning kan också vara krävande. En framtidsinriktad lösning kring liknande behov som blivit verklighet står KRAN och Svenska hörselförbundet för. De har tillsammans anställt en gemensam ekonomiansvarig, som arbetar halvtid för vardera. Den gemensamma resursen är Karola Asplund, som berättar om erfarenheter av att ha två arbetsgivare. De två verksamhetsledarna Mette Strauss och Nora Strömman delar med sig av erfarenheter och berättar vad som krävdes för att det skulle lyckas, hur det fungerar i praktiken och för- och nackdelar med en gemensam anställd.

Välkommen med på verksamhetsledarlunchen så får du samtidigt träffa verksamhetsledare från andra organisationer. Anmäl dig här senast den 19 augusti.

Verksamhetsledarträffarna år 2019 ordnas som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral. Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors