Nätverksträff kring ungdomsfrågor

09 Maj 2019, 13:00 - 15:30

Hur mår vi som arbetar med ungdomsfrågor? Vi inleder med en kort föreläsning om tidsanvändning och prioritering med fokus på arbetsvälmående inom tredje sektorn. På träffen kartläggs även behov och önskemål av ett nätverk med till exempel regelbundna träffar och möjligheter att nätverka på nätet (exempelvis via en sluten grupp på Facebook). Välkommen med för att nätverka - starkare tillsammans!

Svenska studieförbundet och Allianssi ordnar en träff för personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå. Du kan jobba inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor inom en annan organisation. Du kan jobba inom en svenskspråkig organisation eller på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.

Anmäl dig senast den 30.4 härPlats
Evy Björkman-rummet, tredje våningen, SFV-huset G18
Georgsgatan 18