Nätverksträff kring ungdomsfrågor

09 Maj 2019 kl. 13.00–15.30

Hur mår vi som arbetar med ungdomsfrågor inom förbunden? Svenska studieförbundet och Allianssi ordnar en träff för personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor inom en annan organisation, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.

Vi inleder med en kort föreläsning om tidsanvändning och prioritering med fokus på arbetsvälmående inom tredje sektorn. Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator på Psykosociala förbundet, föreläser utgående från kartläggningen av arbetsvälmående inom de finlandssvenska förbunden (läs mer i Förbundsbarometern). På träffen kartläggs även behov och önskemål av ett nätverk med till exempel regelbundna träffar och möjligheter att nätverka på nätet (exempelvis via en sluten grupp på Facebook). Välkommen med för att nätverka - starkare tillsammans!

Anmäl dig senast den 30.4 härPlats
Evy Björkman-rummet, tredje våningen, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors