En dag för demokratin

25 September 2019 kl. 12.00–16.00

Fake news, ökad polarisering och ändrade former för engagemang – det finns ett behov av att diskutera demokratifrågor i samhället. En dag för demokratin ger dig möjlighet att komma med och diskutera och reflektera kring fria bildningens och medborgarsamhällets roll. Vad kan vi göra och hur kan vi påverka? Hur vi tillsammans kan använda de verktyg vi inom fria bildningen och föreningslivet har för att främja och upprätthålla demokratin? Använder vi de verktyg vi har då demokratin ifrågasätts?

En dag för demokratin riktar sig till alla som jobbar inom fria bildningen, organisationerna och andra som är intresserade av demokratin och av att fundera på dessa frågor. Evenemanget är gratis, men kräver anmälan. Bindande anmälan senast 17.9 görs här.

Dagen ordnas av Bildningsalliansen, Svenska folkskolans vänner och Svenska studieförbundet.

Välkommen med!

Program

12.00 Fria bildningens roll gällande demokratin

Henrika Nordin, verksamhetsledare på Bildningsalliansen12.10

12.10 Stabila strukturer och ensaksrörelser som verktyg för demokratin

I hundra år har demokratin stärkts genom stabila, breda folkrörelser, men samtidigt ser vi nya typer av rörelser.

  • Föreningarnas demokratiska uppdrag. Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare på FSU.
  • Effektiva ensaksrörelser stärker demokratin. Nina Nyman, medlem i gruppen bakom #dammenbrister.

13.10 Bildning och demokrati - är sambandet fortfarande giltigt

Sverker Sörlin, svensk idéhistoriker, professor i miljöhistoria och författare, bland annat redaktör för boken Handbok för demokrater och initiativtagare för kampanjen Vi måste prata.

14.15 Kaffe

14.45 Panel: Vad är civilsamhällets roll och ansvar när det gäller demokratin?

Paneldiskussionen leds av Ted Urho, verksamhetsledare på tankesmedjan Agenda och med i panelen Bicca Olin, politiker, ordförande för Regnbågsankan och tidigare ordförande för Skolungdomsförbundet, Marina Lindell, forskare vid institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och Pär Stenbäck, minister och samhällsdebattör.

15.45 Avslutning och sammanfattning

16.00 Tack för idagPlats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors