Tidskriftsträff

07 Maj 2019 kl. 11.00–15.30

Vad väntar vi oss av Tidskriftsprojektet?

Tidskriftsprojektet har funnits sedan 1995, dvs. i snart 25 år, med finansiering huvudsakligen från Konstsamfundet.  Syftet har under dessa år varit att hjälpa tidskrifterna med marknadsföring, information och fortbildning. Det har man, med hjälp av projektets koordinator, gjort bl.a. genom:

  • egen monter på Helsingfors Bokmässa, en tid också Vasa Bokmässa, så länge den fanns
  • egna sidor i den finlandssvenska Bokkatalogen
  • fortbildning i samarbete med Social- och kommunalhögskolan vid HU
  • kurser, kliniker och tidskriftsträffar
  • service på nätet, såsom webbsidan tidskrift.fi och plattformen paperini.com

Dags att summera erfarenheterna hittills, och framför allt att se vidare. Hur vill tidskrifterna själva att projektet ska se ut i fortsättningen? Vilken typ av service och stöd vill man ha? Vad fungerar bra och vad fungerar sämre, och på vilka områden borde det ske en utveckling?

Tanken är att träffen i huvudsak ska ägnas åt fria diskussioner, men vi har begärt förberedda kommentarer av några redaktörer – både sådana med lång erfarenhet och sådana som inte varit med så länge.

Program

11.00 Lunch och mingel

12.00 Tidskriftsprojektet – ett kvartssekel av stöd åt våra tidskrifter

Hur kom det till, vad har man gjort, och vartåt är vi på väg? Thomas Rosenberg, koordinator för Tidskriftsprojektet

12.20 Förberedda kommentarer av olika tidskrifter: Anne Nylund (Vård i fokus), Magnus Östman (Finlands natur), Pia Westerberg/Bianca Holmberg (Språkbruk), Malin Johansson (Omslaget)

13.15 Diskussion

Kaffe

14.00 Dagens utmaningar för tidskrifterna

Vilka är dagens utmaningar i tidskriftsvärlden? Vilken typ av stöd önskar tidskrifterna av Tidskriftsprojektet?Arbete i mindre grupper. Mari Pennanen, verksamhetsledare på Svenska studieförbundet, leder diskussionen

15.00 Sammanfattning och diskussion

15.30 Avslutning

Lunch, kaffe och program avgiftsfria för deltagarna.

 

Anmäl dig senast 30.4 här.

 

Arrangörer: Tidskriftsprojektet och Svenska studieförbundet.

Mera information av Thomas Rosenberg, koordinator@tidskrift.fi, eller 050 528 7171 eller Mari Pennanen, mari.pennanen@studieforbundet.fi eller 040-7030279.Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors