Seminarium med temat Social Innovation

20 Maj 2019 kl. 10.30–13.00

Välkommen på seminarium med temat Social Innovation.

Under seminariet gästas vi av Fredrik Björk, lärare och forskare vid institutionen för Urbana Studier, Malmö universitet. Björk har varit aktiv inom området social innovation och samhällsentreprenörskap i drygt 10 år, som forskare och lärare, men också exempelvis som styrelseledamot i det sociala företaget Yalla Trappan samt i Centrum för Publikt Entreprenörskap. För några år sedan var han del av den arbetsgrupp som på uppdrag av VINNOVA tog fram ’An agenda for an ecosystem for social innovation in Sweden´.

Under seminariet kommer Björk att öppna upp sociala innovation med fokus på landsbygdsutveckling genom att bland annat diskutera strategier och satsningar inom området från olika aktörer. Därtill kommer Björk att tala om aktuella frågor och utmaningar samt illustrera ämnet med exempel. Evenemanget riktar sig till aktörer inom tredje sektorn och landsbygdsutveckling.

Seminariet hålls den 20 maj klockan 11–13 i festsalen i SFV-huset G18 i Helsingfors. Vi inleder med kaffe och tilltugg klockan 10:30.

Anmäl dig här senast den 14 maj.

Seminariet ordnas av SLF/IDNET och Svensk Byaservice i samarbete med Svenska studieförbundet.Plats
Festsalen i SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors