Svenska studieförbundets höstmöte

27 November 2019 kl. 14.30–16.00
Kallelse skickas till medlemsorganisationerna under hösten.


Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors