Mentorix mellanträff

26 September 2019 kl. 18.00–20.00

Svenska studieförbundets mentorskapsprogram för förtroendevalda är ungefär halvvägs och alla adepter och mentorer i programmet inbjuds till en mellanträff den 26 september kl. 18-20. Vi har blivit inbjudna till SLC, men det är också möjligt att delta på distans, till exempel på SFV:s kansli i Vasa.

Vi inleder med en kort föreläsning. Kari Huhtala är VD på Finlands Svenska Andelsförbund, medlem i Svenska studieförbundets styrelse och arbetar med en doktorsavhandling med fokus på styrelsearbete. Han inleder under rubriken "styrelsens roll och position i en medlemsbaserad organisation”.

Vi diskuterar sedan de frågor ni vill lyfta gällande mentorskapet och förtroendeuppdragen.

Välkomna med. Anmälningar senast den 19 september via den här länken.

Om ni har frågor gällande träffen eller mentorskapsprogrammet, vänligen kontakta Mari Pennanen (mari.pennanen@studieforbundet.fi, 040-7030279)Plats
SLC
Fredriksgatan 61 A 34
00100 Helsingfors