Förbundsekonomträff: löneutbetalning

12 September 2019 kl. 12.00–14.15

Välkommen på förbundsekonomlunch torsdagen den 12 september kl. 12. Temat är löneutbetalningar. Gunilla Johansson, förbundsekonom på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC inleder. SLC har både förtroendevalda, anställda och en tidning, så deras löneutbetalning är bred. Gunilla har lång erfarenhet och går igenom hur hon arbetar och vilka frågor som är aktuella gällande löneutbetalningar inom tredje sektorn.

Träffen är hos SLC och vi inleder med lunch. Välkommen med för att nätverka med andra förbundsekonomer. Anmäl dig via denna länk senast 5 september.

Förbundsekonomträffarna år 2019 ordnas som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Fredriksgatan 61 A 34
00100 Helsingfors