Förbundens allt-i-allon: arbetsvälmående

16 September 2019 kl. 12.00–14.15

Förbundens allt-i-allon håller många trådar i sin hand och många bollar i luften. Hur bygger man upp sitt eget arbete så det är hållbart med tanke på arbetsvälmåendet och hur kan man främja arbetsvälmåendet på sin arbetsplats? Nonni Mäkikärki från Psykosociala förbundet tar avstamp i den kartläggning av arbetsvälmående inom de finlandssvenska förbunden som gjordes för ett år sedan (läs mer i Förbundsbarometern: Arbetsglädje i förbundsvärlden som finns här) och lyfter fram olika faktorer för arbetsvälmående inom förbundsvärlden.

Anmäl dig via denna länk senast den 9 september. Välkommen med för att träffa andra som arbetar inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer med olika slags kanslist-, sekreterar-, adminstrations- eller liknande uppgifter.

Förbundens allt-i-allo-nätverksträffar ordnas år 2019 som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors