Ungdomsnätverksträff

14 November 2019 kl. 13.00–15.30

Svenska studieförbundet och Allianssi ordnar en träff för personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor inom en annan organisation, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.

Mera information inom kort, men boka dagen redan nu!Plats
Allianssi-talo
Stinsgatan 1
00520 Helsingfors