Informatörsträff: Tillgänglig webb i praktiken

19 September 2019 kl. 12.00–16.00

Hur gör vi våra webbsidor tillgängliga, det vill säga att så många personer som möjligt kan använda dem så enkelt som möjligt? Matilda Hemnell, informatör på FDUV, berättar hur hon jobbat med tillgängligheten på deras webbplatser och ger konkreta tips för tillgänglig innehållsproduktion. Ta med din dator, så kan du samtidigt kolla på ditt förbunds webbplats och få personlig handledning.

Vi inleder med lunch. Därefter berättar Matilda om direktivet för tillgänliga webbsidor, lagen och också en del om tekniken och layout (framför allt kontraster), men tyngdpunkten ligger på innehållsproduktionen (alltså texter, bilder, hur man gör länkar m.m.).Efter presentationen jobbar vi med våra egna webbsidor, med möjlighet till handledning och kollegialt stöd på plats.

Anmäl dig senast den 12 september via denna länk. Välkommen med för att nätverka!

Informatörsnätverksträffarna ordnas år 2019 som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.



Plats
Evy Björkman-rummet
SFV-huset G18, Georgsgatan 18
00100 Helsingfors