Bli en Dörröppnare

27 November 2019 kl. 13.00–14.00

Dörren är ett EU-finansierat projekt i Luckan där bland annat Svenska studieförbundet medverkar i styrgruppen. Förbundsaktiva, både anställda och frivilliga, har i allmänhet goda nätverk och intresse att pröva på nya saker och därför bidrar vi gärna till att göra dörröppnarmötena kända i förbundsvärlden. Dörren är en fin chans att få vara med då Dörren etablerar sig som en seriös kanal för utlandsfödda att hitta sin plats i samhället. 

Är du intresserad av att få träffa någon från din egen bransch med utländsk bakgrund? Med hjälp av "Dörren" kan personer, som är etablerade i Finland och utlandsfödda, mötas och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Dörren är ett resultat av ett samarbete mellan Föreningen Luckan rf. och Axfoundation i Sverige som där utvecklat konceptet Yrkesdörren.

Före Studieförbundets höstmöte onsdagen den 27 november kommer Dörren-möten att ordnas på G18.

Registrering

Registreringstiden för detta tillfälle är 7-11 november. Registrera dig här!

OBS! Skicka även ett separat bekräftelsemejl om att du registrerat dig till dorren@luckan.fi

Efter registrering matchas dörröppnare och deltagare och de som fått en matchning får per e-post en personlig bekräftelse och material inför träffen– som alltså sker den 27 november kl. 13-14. Ifall man inte nu blivit matchad sker mötet vid ett senare skilt tillfälle.

Dörren hjälper utlandsfödda att utvidga sitt professionella nätverk och etablerade finländare att ta vara på den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. Kontakter, insikter och kännedom om en bransch är viktigt för att hitta sin plats på arbetsmarknaden i Finland. Det som förväntas av dig vid tillfället är att dela med dig två kontakter för att personen du träffar ska komma vidare i sitt sökande.

Sprid informationen om möjligheten att bli en dörröppnare i ditt förbund och skriv in i kalendern att du ska registera dig under tiden 7-11 november. Välkommen med och bli en dörröppnare!Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors