Seminarium: Agenda 2030 och hållbar utveckling

04 Februari 2020 kl. 10.30–14.00

Boka dagen! För vad? 4.2.2020 kl. 11-14 med kaffeservering från kl 10.30 och att temat är Hållbar utveckling. Tillställningen riktar sig till aktiva i förbund, organisationer och föreningar men även kommunalt engagerade. Tanken är att öppna upp hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv, lokalt, kommunalt, nationellt, nordiskt och deltagarna skall få en större insikt och kompetens i ämnet. Det är ju också viktigt att skapa partnerskap i hållbarhetsfrågor.

Dagen ordnas av IDNET i samarbete med Svensk byaservice och Svenska studieförbundet.Plats
Festsalen, SFV-huset G18
Goergsgatan 18
00120 Helsingfors