58704_t.jpg

Praktik – en möjlighet för båda

PÅ TAPETEN: En praktikant kan komma med nya synvinklar och idéer till förbunden. Samtidigt får studeranden en möjlighet till ny kunskap, erfarenhet av att jobba i praktiken och en insyn i förbundsvärlden.
58298_t.jpg

Stjäl och kopiera idéer

INGÅNGEN: Svenska studieförbundet arbetar för mer samarbete mellan förbunden i Svenskfinland. Förutom genom vår nätverksverksamhet vill vi nu också genom att bjuda in er till Förbundsrummet att ni får upp ögonen för varandra.
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön.
58219_t.jpg

Digitala tjänster för synskadade

PÅ BORDET: Vad är aktuellt hos Förbundet Finlands Svenska Synskadade? Matthias Jakobsson skriver i kolumnen På bordet om förbundets kursverksamhet och FSS roll som utbildare.
57901_t.jpg

Finlands Svenska Synskadade är Årets förbund 2017

NYHET. Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) har utsetts till Årets förbund 2017. FSS har under sina 70 år jobbat för de svenskspråkiga synskadades intressen och möjlighet att på sina egna villkor leva ett självständigt och innehållsrikt liv.
57650_t.jpg

Förbunden i Svenskfinland mår bra

NYHET. De finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna är aktiva, granskar sin egen verksamhet kritiskt och utvecklas kontinuerligt. Det kommer fram i Förbundsbarometern, som idag publiceras av Svenska studieförbundet. Svenska studieförbundet representerar ett brett fält, som nu för första gången kartlagts i sin helhet.
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.
56857_t.jpg

Känner du till alla förbund?

NYHET. Studieförbundet har publicerat korta presentationer av alla våra medlemmar. Passa på att bekanta dig med dem!