65642.jpg

Syns vi inte så finns vi inte

05.10.2018 kl. 11:02
INGÅNGEN. En ödesfråga för varje förbund är synligheten. Tävlingen om synlighet är orättvis då vi står på samma startstreck som till exempel företag med större resurser att satsa på synlighet. Ett sätt att synas är på Wikipedia, där det ännu finns luckor då det gäller finlandssvenska förbund.

Text: Mari Pennanen

Senaste frukostträff för informatörsnätverket hade temat Wikimedia. Heikki Kastemaa, ordförande för Wikimedia Finland, presenterade Wikimedia och gav en diger bakgrund till varför det är viktigt även för förbund att se till att det finns artiklar på Wikipedia. Wikimedias målsättning är en värld där alla människor fritt kan ta del av och dela all information.

Ett sätt att synas, också för förbund, är på Wikipedia och helst med uppdaterad information. Wikipedia är en av giganterna på nätet.  Wikipediaartiklar kommer ofta högt upp på Google-sökningar och har hög tillförlitlighet. Det var också orsaken till att temat togs upp inom informatörsnätverket. Det som kom fram i diskussionerna var behovet av få personer att jobba med detta. Wikipedia bygger på att frivilliga skriver och editerar artiklar. Som Kastemaa konstaterade, är steget att gå från läsare till att gå in och skriva och redigerar artiklar stort. Wikimedia Finland arbetar därför med att ordar skrivstugor, där flera samlas för att jobba tillsammans med ett visst ämne. Han lyfte också fram att det är flest män som skriver och redigerar, vilket också påverkar innehållet.

Att se till att det finns artiklar om ens förbund och andra, för verksamheten relevanta teman (nyckelpersoner, platser, föreningshus, teman och så vidare) på Wikipedia är alltså ett sätt att jobba för att synas. Arbetet med att synas tar aldrig slut, på samma sätt som världen aldrig blir färdigt förbättrad. Men de finlandssvenska förbunden bidrar starkt till att dag för dag göra världen till en bättre plats och vi jobbar alla med att även synliggöra det fina arbete som görs. Kanske förbunden kan hitta eldsjälar som kan bli ivriga förbunds-wikipedianer?

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

 

Läs också

Ingången: Var står Studieförbundet nu?

Ingången: Lyckliga vi till föreningarna gå.

67499_t.jpg

Ett mångkulturellt Svenskfinland skapas tillsammans

PÅ BORDET. Integration är ett ytterst aktuellt tema hos Bildningsalliansen. Henrika Nordin anser att Svenskfinland borde ha alla förutsättningar att skapa en miljö som är inkluderande med hjälp av fria bildningen och tredje sektorn.
67380_t.jpg

Praktisk hjälp till föreningar Norr om Stan

Norr om Stan erbjuder tjugo föreningar i norra Helsingfors och Vanda konkret stöd och hjälp med bland annat löneutbetalningar. Föreningen koordinerar och sprider också information som enskilda föreningar skulle ha svårt att nå ut med.
67126_t.jpg

Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.
67098_t.jpg

Lustigkurrar och arbetsvälmående under praktiken

PÅ BORDET. Trots mycket tid framför datorn har arbetsdagarna under praktiken varit varierande. Svenska studieförbundet har under hösten 2018 haft hjälp av studerande Zaida Sjölund, som gjort sin praktik på kansliet.
66627_t.jpg

Organisationerna har en framtid

PÅ BORDET. Trots att orosmoln svävar i luften vill jag fortsätta att tro på organisationernas framtid. Det är Ulrika Krooks känsla efter Studieförbundets och SOSTE:s seminarium Organisationernas roll i framtiden på G18 22.11.
66589_t.jpg

Glad ända ner i magen efter givande höstmöte

INGÅNGEN. En lång föredragningslista, ordförandes mötesklubba och noggranna procedurer på ett formellt och stadgeenligt höstmöte. Stunden då Svenska studieförbundets höstmöte avslutades var verksamhetsledare Mari Pennanen lättad, men framförallt glad.
66150_t.jpg

Att välkomna alla med - riktigt på riktigt

PÅ BORDET. ”Alla är välkomna med, men ingen har frågat om den får komma”. Sabina Fortelius på Finlands Svenska Scouter har jobbat med att sänka tröskeln för fler att komma med i scouterna. Här berättar hon om erfarenheterna.
66118_t.jpg

Stefan Andersson – en stor resurs för förbund och föreningar

PROFILEN. Många i förbundsvärlden har fått hjälp i olika föreningsrelaterade och ekonomiska frågor av Stefan Andersson. Men stor kunskap och ett inneboende lugn även när det handlat om stormiga föreningsfrågor har han hjälpt många vidare. Nu går han i pension från SFV.
66108_t.jpg

Erfarenheter av att sitta i Studieförbundets styrelse

I SOFFAN. Nomineringen av kandidater till Studieförbundets styrelse pågår. Men vad innebär det att vara med i Studieförbundets styrelse? Frans Cerderlöf (Skolungdomsförbundet) och Jeanette Harf (FSI) delar med sig av sina erfarenheter av styrelsearbetet.