65642.jpg

Syns vi inte så finns vi inte

05.10.2018 kl. 11:02
INGÅNGEN. En ödesfråga för varje förbund är synligheten. Tävlingen om synlighet är orättvis då vi står på samma startstreck som till exempel företag med större resurser att satsa på synlighet. Ett sätt att synas är på Wikipedia, där det ännu finns luckor då det gäller finlandssvenska förbund.

Text: Mari Pennanen

Senaste frukostträff för informatörsnätverket hade temat Wikimedia. Heikki Kastemaa, ordförande för Wikimedia Finland, presenterade Wikimedia och gav en diger bakgrund till varför det är viktigt även för förbund att se till att det finns artiklar på Wikipedia. Wikimedias målsättning är en värld där alla människor fritt kan ta del av och dela all information.

Ett sätt att synas, också för förbund, är på Wikipedia och helst med uppdaterad information. Wikipedia är en av giganterna på nätet.  Wikipediaartiklar kommer ofta högt upp på Google-sökningar och har hög tillförlitlighet. Det var också orsaken till att temat togs upp inom informatörsnätverket. Det som kom fram i diskussionerna var behovet av få personer att jobba med detta. Wikipedia bygger på att frivilliga skriver och editerar artiklar. Som Kastemaa konstaterade, är steget att gå från läsare till att gå in och skriva och redigerar artiklar stort. Wikimedia Finland arbetar därför med att ordar skrivstugor, där flera samlas för att jobba tillsammans med ett visst ämne. Han lyfte också fram att det är flest män som skriver och redigerar, vilket också påverkar innehållet.

Att se till att det finns artiklar om ens förbund och andra, för verksamheten relevanta teman (nyckelpersoner, platser, föreningshus, teman och så vidare) på Wikipedia är alltså ett sätt att jobba för att synas. Arbetet med att synas tar aldrig slut, på samma sätt som världen aldrig blir färdigt förbättrad. Men de finlandssvenska förbunden bidrar starkt till att dag för dag göra världen till en bättre plats och vi jobbar alla med att även synliggöra det fina arbete som görs. Kanske förbunden kan hitta eldsjälar som kan bli ivriga förbunds-wikipedianer?

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

 

Läs också

Ingången: Var står Studieförbundet nu?

Ingången: Lyckliga vi till föreningarna gå.

69231_t.jpg

Sänk tröskeln och bjud med oss unga

INGÅNGEN. ”Vad är skillnaden på ett förbund och förening?”. Detta är en fråga Rebecka Svedberg ofta fått av vänner och bekanta under sin praktikperiod på Svenska studieförbundet. Att människor inte vet svaret på detta väcker många tankar hos henne.
69020_t.jpg

DIFF stöder ingenjörerna

DIFF – Ingenjörerna i Finland har de senaste åren gjort flera stora ändringar. Namnet på organisationen har bytt, personalstyrkan har utökats och sätten att arbeta har ändrats. Målet är att mer direkt nå medlemmarna, för att visa på nyttan med medlemskap.
68994_t.jpg

Dags för förbunden att se över sin digitala tillgänglighet

EU:s direktiv om webbtillgänglighet berör även de finlandssvenska förbunden. Syftet är att främja allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Förbunden kan genom att se över sina digitala tjänster även här vara föregångare och visa att verksamheten är öppen för alla.
68990_t.jpg

”Nätverksträffar tar lite av arbetstiden men ger mycket av inspiration”

INGÅNGEN. En viktig del av vår verksamhet är nätverk. Vi erbjuder anställda inom de finlandssvenska förbunden möjlighet till erfarenhetsutbyte och referensstöd genom nätverk. Verksamhetsledare Mari Pennanen funderar på effekterna av nätverkandet.
68982_t.jpg

Spelmän till havs och på torra land

PÅ BORDET. Finlands Svenska Spelmansförbund fyller i år 50 år. Organisationssekreterare Pia-Stina Sarin konstaterar att förbundet resten av året ska försöka hålla sig på torra land. Vi får veta vad som är på bordet hos Spelmansförbundet, och vi får också veta vad som döljer sig i skåpen.
68597_t.jpg

Slipade förbund blir starkare tillsammans

INGÅNGEN. Visst känner du ju ”alla” som jobbar inom de andra förbunden? Du vet redan vem du ska ringa till för kollegialt stöd i olika frågor? På förbundsfrukostarna i Vasa och i Åbo blev Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen igen påmind om att nej, vi känner inte alla varandra.
68332_t.jpg

Kom ihåg att ha roligt tillsammans

Arbetsvälmående har varit ett aktuellt tema inom Svenska studieförbundet under det senaste året i och med Förbundsbarometern. På förbundsfrukosten i Vasa gjorde vi en gallup bland förbundsanställda där vi bad dem om tips för arbetsvälmående.
68004_t.jpg

Kortsiktigt gå förbi förbunden

INGÅNGEN. Ibland verkar det anses att ”mannen på gatan” är en bättre representant för en grupp än någon som representerar en etablerad organisation. Kortsiktigt att nonchalera förbundens samlade erfarenhet, tycker Studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen.
67981_t.jpg

Publicistförbundet värnar om yttrandefrihet

En av Svenska studieförbundets nyaste medlemsorganisationer upplever ett uppsving i verksamheten eftersom syftet är minst lika aktuellt nu som tidigare. Finlands Svenska Publicistförbund värnar om yttrandefriheten och pressfriheten.