Välkommen till Förbundsrummet

Förbundsrummet är Svenska studieförbundets webbtidning, där vi samlar information, inspiration och idéer för arbetet inom förbunden. Välkommen in!

Svenska studieförbundets webbtidning är en kanal för att lyfta teman, informera om vad som är aktuellt inom förbundsvärlden och skapa en samhörighetskänsla förbunden emellan. Svenska studieförbundets 64 medlemsorganisationer är olika både vad gäller syfte, organisationsmodell, verksamhetsformer, medlemmar och målgrupper, men det finns trots det mycket som är gemensamt, inte minst att vi alla verkar på svenska i Finland. I Förbundsrummet vill vi lyfta fram både likheter och olikheter och olika aspekter där organisationerna har stöd och nytta av varandra, för att stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland.

Verksamhetsledare Mari Pennanen lyfter i Ingången upp saker hon stöter på i arbetet som verksamhetsledare för Svenska studieförbundet. I hyllan samlar vi material som är till stöd för förbunden. Vi tar pulsen på anställda och förtroendevalda inom förbunden genom att placera dem I soffan och ställa frågor. Vi följer med vad som är På tapeten i förbundsvärlden och våra medlemmar får naturligtvis bidra med material. I serien På bordet bjuder vi in personer från förbunden att lyfta fram vad som är på bordet hos dem just nu.

Kontakt

Ta gärna kontakt om du till exempel vill bidra med material, skriva På bordet-kolumn eller har frågor.