KONTAKTUPPGIFTER

Studieförbundets kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Svenska studieförbundet
Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
 
kansli@studieforbundet.fi
+358-40-7030279

VILL DU VETA MER?

Beställ vårt nyhetsbrev för senaste nytt!

PERSONAL

Verksamhetsledare
Mari Pennanen
mari.pennanen@studieforbundet.fi
040 703 0279

 

 

 

Praktikant
Zaida Sjölund
zaida.sjolund@studieforbundet.fi

STYRELSEN 2018

Ordförande: Jonna Sahala
Finlands Svenska Scouter
050 353 5037
jonna.sahala@scout.fi


Ordinarie (i parentes personlig ersättare) 
 

Jeanette Harf, Finlands Svenska Idrott
(Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund)
 

Nina af Hällström, Samarbetsförbundet kring funktionshinder
(Kalle Sällström, Församlingsförbundet)
 

Pia Sundell, Barnavårdsföreningen 
(Henrik Lillhannus, Finlands Svenska Sång- och Musikförbund)
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mia Wikström, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
(Agneta Udd-Saarela, Svenska kvinnoförbundet)

 
 


Vice ordförande: Frans Cederlöf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund
(Johan Aura, Svenska folkskolans vänner)
 

Kari Huhtala, Finlands Svenska Andelsförbund
(Bernt Nordman, Natur och Miljö)
 

Sonja Londen, Svenska Hörselförbundet
(Berit Dahlin, Svenska Pensionärsförbundet)

 

 

 

 

 

 Mette Strauss, KRAN
(Karin Pedersen, Föreningen Brage)