Kontaktuppgifter

Studieförbundets kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Svenska studieförbundet
Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors

kansli@studieforbundet.fi
+358-40-703 0279

Vill du veta mer?

Beställ vårt nyhetsbrev för senaste nytt! Och om du missat det senaste så kan du läsa tidigare nyhetsbrev här.

Verksamhetsledare

Mari Pennanen
mari.pennanen@studieforbundet.fi
040-703 0279

Koordinator

Julia Hemgård

Julia Hemgård
julia.hemgard@studieforbundet.fi

Praktikant

Elsa Rinne
elsa.rinne@studieforbundet.fi

Styrelsen 2019

På bilden: (från vänster) Matthias Jakobsson (suppleant), Bernt Nordman, ordförande Jonna Sahala, Harriet Sundholm, Kari Huhtala och vice ordförande Frans Cederlöf.

 

Ordförande: Jonna Sahala
Finlands Svenska Scouter
050-353 5037
jonna.sahala@scout.fi

 

Vice ordförande: Frans Cederlöf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
(suppl. Johan Aura, Svenska folkskolans vänner)

Bernt Nordman
Natur och Miljö
(suppl. Annika Jansson, Finlands Svenska Marthaförbund)​

Harriet Sundholm
Svenska Lantbrukssällskapens förbund
(suppl. Kim Österman, Finlands Svenska Ungdomsförbund)

Lisbeth Hemgård
FDUV
(suppl. Matthias Jakobsson, Förbundet Finland Svenska Synskadade)

Jeanette Harf
Finlands Svenska Idrott
(suppl. Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund)

Kari Huhtala
Finlands Svenska Andelsförbund
(suppl. Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund)

Mia Wikström
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
(suppl. Agneta Udd-Saarela, Svenska kvinnoförbundet)

Pia Sundell
Barnavårdsföreningen
(suppl. Henrik Lillhannus, Finlands Svenska Sång- och Musikförbund)