KONTAKTUPPGIFTER

Studieförbundets kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Svenska studieförbundet
Georgsgatan 18 (låda 5)

00120 Helsingfors

kansli@studieforbundet.fi

VILL DU VETA MER?

Beställ vårt nyhetsbrev för senaste nytt!

PERSONAL

Verksamhetsledare

Mari Pennanen

mari.pennanen@studieforbundet.fi

 

Praktikant

Laura Oksanen

laura.oksanen@studieforbundet.fi

STYRELSEN 2018

Ordförande: Jonna Sahala

Finlands Svenska Scouter rf

050 353 5037

jonna.sahala@scout.fi


Ordinarie (ersättare) 
 

Jeanette Harf, Finlands Svenska Idrott rf


(Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf)

Nina af Hällström, Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

(Kalle Sällström, Församlingsförbundet)

Pia Sundell, Barnavårdsföreningen 

(Henrik Lillhannus, Finlands Svenska Sång och Musikförbund)

                                                                                                        

Mia Wikström, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf

(Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnförbundet)

 

 

 
 
Vice ordförande: Frans Cederlöf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund

(Johan Aura, Svenska Folkskolans Vänner)

Kari Huhtala, Finlands Svenska Andelsförbund


(Bernt Nordman, Natur och Miljö rf)

Sonja Londen, Svenska Hörselförbundet rf

(Berit Dahlin, Svenska Pensionärsförbundet)

 

 

 

 

 

 Mette Strauss, Kran rf


(Karin Pedersen, Föreningen Brage rf)