Suomeksi

Svenska Studieförbundet on liitto suomenruotsalaisille liitoille ja toimii yhteistyön alustana. Tuemme liittoja heidän pyrkimyksissään ja toimimme liittojen liittona. 

Svenska Studieförbundet:in tehävä on edistää sekä tukea ruotsinkielisen kansalaisyhteiskunnan edellytyksiä ja kehitystä Suomessa, osana demokraattista yhteiskuntakehitystä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Svenska studieförbundet:illa on 64 jäsentä. Jäsenet koostuvat suomenruotsalaisista liitoista sekä keskusjärjestöistä ja edustavat yhdessä yli 400 000 henkilöjäsentä ja noin 1200 muuta jäsentä (yhdistyksiä, järjestöjä, kuntia, seurakuntia yms.) 

Svenska studieförbundet tukee liittoja tukemalla heidän luottamushenkilöita ja työntekijöitä liittotasolla, keskittymällä yhteisiin ratkaisuihin sekä edistämällä liittojen toimintaedellytyksiä.