Suomeksi

Svenska Studieförbundet on liitto suomenruotsalaisille liitoille. Tuemme liittoja heidän  pyrkimyksissään ja toimimme liittojen liittona.  

Svenska Studieförbundet:in tehävä on edistää sekä tukea ruotsinkielisen kansalaisyhteiskunnan  edellytyksiä ja kehitystä Suomessa, osana demokraattista yhteiskuntakehitystä ja sosiaalista hyvinvointia.  

Svenska studieförbundet:illa on 61 jäsentä. Ne ovat suomenruotsalaisia liittoja ja keskusjärjestöjä,  ja yhteensä he edustavat yli 400 000 henkilöjäsentä ja noin 1200 muuta jäsentä (yhdistyksiä, järjestöjä, kuntia, seurakuntia y.m.s.)  

Svenska studieförbundet tukee liittoja tukemalla heidän luottamushenkilöita ja työntekijöitä liittotasolla,  keskittymällä yhteisiin ratkaisuihin sekä edistämällä liittojen toimintaedellytyksiä.