Stämningsbild av Studieförbundets logo.

Vad är Svenska studieförbundet?

Svenska studieförbundet är en plattform för samverkan. Svenska studieförbundets uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund.

Studieförbundets uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden.

Svenska studieförbundet har 64 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.). Läs mer om aktuella trender och teman bland våra medlemsförbund i Förbundsbarometern 2017, och om hur förbundens anställda mår i Förbundsbarometern 2018.

Svenska studieförbundet är politiskt obundet och verkar på svenska. Studieförbundet grundades år 1961. Läs vår korta historik.

Studieförbundet har fått verksamhetsunderstöd av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Svenska folkskolans vänners logo.

 

 Svenska kulturfondens logo.