Vad är Svenska studieförbundet?

Svenska studieförbundet är ett förbund för de finlandssvenska förbunden. Vi stöder medlemsförbunden i deras strävanden och fungerar som förbundens förbund.

Studieförbundets uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden.

Svenska studieförbundet har 61 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.). Läs mer om aktuella trender och teman bland våra medlemsförbund i Förbundsbarometern 2017.

Svenska studieförbundet stöder förbunden genom att stöda förtroendevalda och anställda på förbundsnivå, fokusera på gemensamma lösningar och främja förbundens verksamhetsförutsättningar. Svenska studieförbundet

Svenska studieförbundet är politiskt obundet och verkar på svenska. Studieförbundet grundades år 1961. Läs vår korta historik.

För år 2018 har Studieförbundet fått verksamhetsunderstöd av Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.