Förbundsbarometern 2018: Arbetsglädje i förbundsvärlden

Svenska studieförbundet och Psykosociala förbundet har hösten 2018 kartlagt hur anställda inom de finlandssvenska förbundens och centralorganisationerna i tredje sektorn mår. Kartläggningen visar att anställda inom de finlandssvenska upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och engagerande.

 

Förbundsbarometern 2018 (pdf)