Förbundsbarometern 2017

Hur mår de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Vad är aktuellt och vilka är utmaningarna just nu? Svenska studieförbundet har gjort en omfattande kartläggning av sina 58 medlemsorganisationer genom en besöksrunda. I Förbundsbarometern presenteras de gemensamma trender och teman som kommit upp. Alla våra 58 medlemsförbund presenteras också.

 

Förbundsbarometern 2017 (pdf)

 

Vill du ha ett eget exemplar av Förbundsbarometern? Ta kontakt med verksamhetsledare Mari Pennanen.