Studieförbundets mentorprogram 2017-2018

Ansökningstiden har gått ut. Vi tar kontakt med alla som ansökt om en plats i programmet.

 

 

Att jobba inom ett förbund eller en centralorganisation i Svenskfinland är väldigt givande och roligt, men kan också på olika sätt vara utmanande. Vill du utvecklas i ditt arbete? Få stöd, pepp, inspiration och ett bollplank från någon med erfarenhet från organisationsvärlden? Då ska du ansöka om en plats i Svenska studieförbundets mentorprogram.

Scrolla längst ner på sidan för att komma till ansökningsformuläret - och ännu längre ner om du vill ställa upp som mentor!

Svenska studieförbundets huvudsakliga verksamhet är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund. Genom mentorprogrammet vill vi stöda anställda inom förbunden och centralorganisationerna. Förbundens personal är en otroligt stor resurs i de finlandssvenska förbunden och takorganisationerna, och genom ett mentorprogram vill vi ge anställda en möjlighet att utvecklas i sitt arbete.

Tillsammans med din mentor har du chans att utveckla dig i ditt arbete, diskutera utmaningar och sätta upp nya mål.  Mentorprogrammet hjälper också mentorn att utvecklas i sitt arbete och få nya idéer. Individens kompetens och yrkeskunskap utvecklas under hela karriären och du kan utveckla kompetensen genom att uppdatera, utvidga eller fördjupa yrkeskompetensen eller genom att helt rikta om den. Under Studieförbundets mentorprogram har du nu chans att utveckla din kompetens i arbetet.

 

Vad innebär ett mentorskap?

 • Mentorskapet är en förtrolig relation, där en erfaren och kunnig person, en mentor, ger yrkesmässigt stöd till en person som vill och har förmåga att utveckla sig, en adept.
 • Målet med mentorskapet är att adepten utvecklas i sitt arbete och som människa och det grundar sig alltid på adeptens behov och önskemål.  
 • Det är fråga om att förmedla erfarenheter, synpunkter och kunnande.
 • Mentorskap är en form av yrkesmässig utveckling.

Adept

 • Mentorskap är rätt metod för aktiva personer som vill utveckla sig. 
 • Tillsammans med din mentor får du chans att utveckla ditt ledarskap, diskutera utmaningar och sätta upp nya mål.
 • Adepten får hjälp med att skapa klarhet i sina mål, vidareutveckla karriärplanerna och den yrkesmässiga utvecklingen. Mentorn finns till för din skull, det är alltså inte en ny kompis, utan någon ska fokusera på dig och dina utmaningar.
 • Exakt hur träffarna med din mentor ska läggas upp och vad du vill prata om kommer vi jobba med tillsammans i början av året. Det är också något som du och din mentor kommer prata om tillsammans. För att vi ska kunna matcha dig med en mentor som passar just dig får du redan i ansökan beskriva kort vad du vill få ut av mentorskapet.
 • För att delta i programmet måste du kunna binda dig till processen.Programmet kräver engagemang från din sida, men i gengäld får du stöd i ditt arbete och i din utvecklingsprocess.

Mentor

 • Som mentor har alla något att ge. Att vara mentor är ett bra sätt att dela med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet.
 • En mentor är intresserad av att utveckla andra genom att göra sin egen arbets- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan.
 • Mentorn får också ut mycket av samtalen med adepten: ny kunskap, färska idéer och impulser för att utveckla sig själv och sin arbetsgemenskap. Mentorn utvecklas genom att utvärdera sitt eget jobb för att kunna stöda adepten.
 • För att delta i programmet måste du kunna binda dig till processen.

Vem kan söka?

Anställda inom de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna kan ansöka om att få en mentor via Studieförbundets mentorprogram. Som mentor fungerar nuvarande anställda inom de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna samt vid behov övriga personer med lämpliga erfarenheter och kunskaper.

Du kan vara ny på din post och vilja ha stöd av någon med mer erfarenhet av att jobba inom en organisation. Du kan också ha jobbat en längre tid på din nuvarande post och vilja ha stöd för att utvecklas i ditt arbete och i att fundera på din karriär.

Programmet

Under våren och sommaren rekryteras mentorer och adepter. Sista ansökningsdag var den 16 augusti. Efter att du har skickat in din ansökan blir du eventuellt uppringd för en kort telefonintervju. Vi strävar efter att alla som ansöker om att få en mentor ska få det, men kan inte lova en plats i programmet för alla sökande. Inom augusti får du veta om du har blivit antagen eller inte.

I början av hösten ordnas ett gemensamt utbildningstillfälle för alla adapter och mentorer. Träffen är måndagen den 18 september kl. 13-14.30 i Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 i Helsingfors. Paren gör ett avtal och en plan och träffas sedan regelbundet.

Under vintern ordnas en gemensam träff kring ett tema enligt önskemål från deltagarna, och i september 2018 ett avslutningsseminarium. Paren träffas ungefär en gång i månaden och bestämmer själv när och var.

Det kostar inget att delta i programmet. Studieförbundet står inte för eventuella kostnader som tillkommer för ditt deltagande i programmet, så som resor eller boende. Adepter och mentorer ordnar tid för träffarna (under arbetstid eller utanför) och det kan vara bra att redan i ansökningsskedet kolla med arbetsgivaren om deltagandet i mentorprogrammet kan ske under arbetstid om man så önskar.

Har du frågor gällande mentorprogrammet?

Kolla vår Q&A, och hittar du inte svaret där så ta kontakt med Studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen, 040-7030279, mari.pennanen@studieforbundet.fi.