Q&A - Studieförbundets mentorskapsprogram

Varför ordnar Studieförbundet ett mentorprogram?

Under Besöksrunden kom det fram att många anställda inom förbunden kunde ha nytta av en mentor. Att arbeta inom ett förbund i Svenskfinland är givande, omväxlande och roligt, men det kan också vara utmanande och ibland ensamt. Vi vill stöda våra medlemmar genom att erbjuda anställda ett stöd i deras arbete.

 

Vad får förbunden ut av att en anställd är med i programmet?

Den enskilda anställda får möjlighet att med stöd av en mentor utvecklas i sitt arbete. För organisationen kan det betyda mycket då en anställd utvecklas i sitt arbete och med hjälp av en utomstående mentor funderar igenom olika aspekter av arbetet. Både adept och mentor kan få nya idéer, inspiration till sitt eget arbete, nya synvinklar på arbetet och nya kontakter via programmet.

 

Men om en adept i programmet kommer på att hen inte längre vill arbeta inom förbundet?

Då är det också en bra insikt, för om man är på fel plats är man troligen inte heller den mest lämpade. Då kan det vara bra att personen på sikt söker sig till andra uppgifter.

 

Vad kan man få ut av att ha en mentor?

Det beror väldigt långt på en själv, vad man vill ha och behöver. Man kan forma mentorskapet enligt egna behov och genom att ta upp sådant man vill ha stöd i. Man kan till exempel utvecklas inom en viss del av sitt arbete, få stöd och hjälp och ett bollplank gällande arbetet, lista sina styrkor och fundera hur man kan använda dessa i sitt arbete eller få större insyn i vad det innebär att arbeta inom en organisation i tredje sektorn. Eller något helt annat. Det lönar sig också att fundera lite innan man gör ansökan, för ju mer man där kan precisera vad man är ute efter, desto större chans är det att man får en mentor med insyn i just det man är ute efter.

 

Hur mycket tid måste jag ha för att kunna delta?

I programmet ingår tre gemensamma träffar för alla adepter och mentorer i programmet. Dessutom träffas paren ungefär en gång i månaden, enligt överenskommelse. Träffarna kan vara 1-2 timmar och ske på en plats man kommer överens om (eller till exempel via Skype). Adepten behöver tid för att förbereda sig inför träffarna och tid för att gå igenom det som kommit upp under träffarna. Mentorn bör hitta tid i sin kalender för träffarna, men i övrigt inte så mycket mer tid.

 

Vågar jag ta upp problem med min mentor?

Mentorskapet handlar om förtroende. I början av programmet gör adepten och mentorn upp ett kontrakt som båda skriver under, och där ingår bland annat att bägge parter har tystnadsplikt om det som avhandlas under mentorträffarna.