48777_t.jpg

KRAN utbildar erfarenhetsexperter

Stödgrupp för närstående till missbrukare, en utbildning för erfarenhetsexperter, motiverande samtal för att bli fri från missbruk. Det är några exempel på hur KRAN arbetar inom missbrukarvård och drogförebyggande. Studieförbundet presenterar stolt sin medlem KRAN!Läs mera »
01.03.2016 kl. 13:13
48642_t.jpg

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik vill få dig att tänka till

Via barntidningen EOS, Power Club, en vältbil och genom att sprida fakta och information vill Nykterhetsförbundet påverka attityder kring alkohol, tobak och narkotika och öka trafiksäkerheten.Läs mera »
24.02.2016 kl. 13:16
48443_t.jpg

Svenska hörselförbundet bryr sig om din hörsel

Svenska hörselförbundet firar i år 30-årsjubileum, eller 30 ears som det står på deras kort. Deras hjärtan bultar extra hårt för att alla hörselskadade ska kunna vara delaktiga i ett samhälle med god ljudmiljö.Läs mera »
15.02.2016 kl. 10:29
47681_t.jpg

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund erbjuder nordiska upplevelser

Medlemsresor till nordiska resmål, sommarjobb för ungdomar i nordiska länder och ställningstaganden kring nordiska frågor, sett ur ungdomars perspektiv. Svenska studieförbundet presenterar sin nyaste medlem: Pohjola-Nordens Ungdomsförbund!Läs mera »
13.01.2016 kl. 11:15
47646_t.jpg

Omfattande kursverksamhet i Finlands Seniordansförbund

Idag kämpar Finlands Seniordansförbund med att få fler medlemmar, men bland dem som är med är det tydligt: seniordans gör en glad. Seniordansförbundet ordnar utbildning för seniordansledare och de flesta som börjar med seniordans fortsätter tills de lägger skorna på hyllan för gott.Läs mera »
12.01.2016 kl. 11:18
47637_t.jpg

Känner du till Finlandssvenskt filmcentrum?

Vill du veta var du kan se svenskspråkig film i huvudstadsregionen? Eller tror du att en film kunde hjälpa dig att starta en diskussion eller passa som en del av ditt program, men vet inte vilken film? Då ska du vända dig till Finlandssvenskt filmcentrum.Läs mera »
11.01.2016 kl. 12:58
47436_t.jpg

Marthaförbundet uppmuntrar till medvetna val

Har du frågor kring ekonomi, ekologi eller hushåll? Kanske du redan hör till dem som fått råd via Marthaförbundet? Förutom verksamhet för sina medlemmar jobbar Marthaförbundet med information och kunskap kring vardagen för olika målgrupper.Läs mera »
22.12.2015 kl. 08:04
46620_t.jpg

Svensk Ungdom vågar tänka nytt

Svensk Ungdom är Svenska folkpartiets ungdomsorganisation, men på något sätt mycket mer än bara det. Målgruppen är unga som vill engagera sig och vara med och påverka, och SU jobbar mycket med att nå sin målgrupp. Det ska vara möjligt att vara med i politiken fast man är ung och svenskspråkig.Läs mera »
12.11.2015 kl. 08:42
46592_t.jpg

Vad vet du om Natur och Miljö?

Ett förbund där de flesta lokalavdelningarna också hör till det finska förbundet. En organisation med både lokalavdelningar och stödjande personmedlemmar och därmed ett tudelat uppdrag. Svenska studieförbundet presenterar: Natur och Miljö!Läs mera »
11.11.2015 kl. 08:52