Känner du till vad Folkhälsans förbund är?

28.10.2015 kl. 15:08
Folkhälsans förbunds ledningsgrupp tar en hurtig promenad i samband med lunchen då de håller ledningsgruppsmöte. Kampanjen Hälsostegen har startat och ledningsgruppen föregår med gott exempel. Att det är första gången de gör så gör inte saken mindre imponerande. Studieförbundet presenterar Folkhälsans förbund!

Vad är ”meningen med föreningen”, förbundsdirektör Viveca Hagmark?

Vårt syfte är att främja hälsan i Svenskfinland genom praktiska åtgärder och forskning. Vi vill skapa plattformar där folk möts och skapa bättre förutsättningar för bra livskvalitet. Vi har valt att satsa på sociala relationer, tidigt familjestöd, förebyggande barnskydd och närståendevård. När det gäller det fysiska fokuserar vi på fysisk aktivitet, sömn, kost och återhämtning. Vi arbetar mycket med hälsofrämjande i skola, daghem och eftis. På samhällsnivå vill vi påverka lagstiftningen.

Hur ser organisationen ut?

Förbundet Folkhälsan har fyra landskapsföreningar. Högsta beslutande organ är förbundsmötet. Där väljs styrelsen, som består av två representanter per landskap, två representanter från Samfundet Folkhälsan och ordförande, som nu är Matti Klockars. Vi har ungefär 18 500 medlemmar. Sedan år 2008 har landskapsföreningarna ingen personal, men de väljer representanter till styrelsen, tar ställning till verksamhetsplan och budget och är viktiga diskussionsforum, både för att förankra beslut i regionerna och för att snappa upp idéer och tankar.

Ni har nästan hundra lokalföreningar, vad ger ni dem för stöd?

Det finns en organisationssekreterare i varje landskap med huvuduppgift att stöda lokalföreningarna. Vi ordnar regionala träffar där aktiva i lokalföreningarna får byta erfarenheter och de kan be våra sakkunniga delta i sina möten. Alla medlemmar får vår tidning och föreningarna får bland annat egna webbsidor, medlemsregister och bokföringsprogram. Dessutom delar vi ut understöd.

Vilka stora evenemang brukar ni ordna?

Vartannat år ordnar vi Hela hälsan-dagar för alla lokalföreningar. Vart fjärde år besöker vi alla lokalföreningar i Föreningsrundan. Vi ordnar regionala träffar för föreningarna och en hel del kurser. Vi ordnar också seminarier, kurser och föreläsningar vilka riktar sig både till de frivilliga och professionella inom olika för oss centrala yrkesgrupper (till exempel lärare, socialarbetare, daghemspersonal, äldreomsorgspersonal, hälsovårdare och rådgivningspersonal).

Era största utmaningar?

En utmaning är att vår verksamhet är uppbyggd med lokalföreningar, men alla vill inte vara aktiva i en lokalförening utan vill aktivera sig på annat sätt. Vi har nätverk för olika grupper av frivilliga, bland annat farfar i skolan, familjecaféledare och doulor, men folk vill också sporadiskt ställa upp för frivilliga uppdrag. Vi försöker koncentrera det till Folkhälsanhusen, där behövs både gruppledare och sporadiska insatser. En utmaning är att hitta balansen mellan att vara en sakkunnigorganisation och en frivilligorganisation, och en annan är att nå alla och inte bara jobba med dem som aktivt söker sig till oss.

Hur ser er ekonomi ut?

Vår budget går på ungefär 8,5 miljoner euro. Samfundet Folkhälsan finansierar ungefär 60 procent av vår verksamhet. Vi får bidrag från RAY och en stor del kommer också från deltagaravgifter. Dessutom ansöker vi om understöd från Undervisnings- och kulturministeriet, från Institutet för hälsa och välfärd och från mindre fonder. Vi får understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, som vi delar ut till lokalföreningarna. Dessutom har vi våra egna insamlingar, lucia- och majblomsinsamlingen.

Hur är det att jobba för Folkhälsans förbund?

Det är ganska diffust att jobba för att främja hälsa. En utmaning är att veta när man gjort tillräckligt, uppföljningen är knepig. Vi gör arbetsplatsmätningar vartannat år och många jobbar här länge, vilket jag tolkar som att de trivs. Arbetet upplevs meningsfullt och kollegiala stödet gott.Ibland finns det stora förväntningar på att vi ska vara en extra hälsofrämjande arbetsgivare, men det är nog en vanlig arbetsplats. Vi försöker vara flexibla när det gäller lösningar för att kombinera arbete och familj och vi satsar på fortbildning och kompetenshöjande utbildning.

Vad vill ni samarbeta med andra i Studieförbundet kring?

Evenemang över sektorgränser, projekt inom arbetsvälmående och via olika nätverk.

Läs mer...

Läs mer om Folkhälsans förbund, landskapsföreningarna och vad som är aktuellt inom Folkhälsan.

Årtal

2002 började Folkhälsans förbund sin verksamhet, då man inom Folkhälsan skilde på serviceproduktion, forskning och förbundsverksamhet

2008 hade all personal inom Folkhälsans förbund övergått från landskapsföreningarna till förbundet (utom Åland) och organisationen har sett likadan ut

Siffror

6000 barn går i Folkhälsans simskolor varje sommar

1600 familjer deltar i Folkhälsans babysim varje vecka

80 doulor ställer upp som frivillig stödperson vid förlossningen via Folkhälsan

Folkhälsans förbund bjuder sina anställda på frukt varje dag.

79968_t.jpg

Padda, podd eller papper?

ARTIKEL. Hur kan och ska tidskrifter idag förhålla sig till olika format för att nå läsarna? Tidskrifternas många nya former var temat för en diskussion på Helsingfors Bokmässa, där Janne Wass på Ny Tid och Hanna Rundell på Folkhälsan möttes i ett samtal med Henrika Zilliacus-Tikkanen.Läs mera »
30.11.2021 kl. 08:47
79857_t.jpg

Viveca Hagmark fortsätter som ordförande för Förbundarenan

NYHET. Viveca Hagmark från Folkhälsans förbund omvaldes till ordförande för år 2022. Nya i styrelsen är Mikaela Hermans från Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik och Malin Lindholm från Svensk Ungdom. Läs mera »
22.11.2021 kl. 10:05
76451_t.jpg

Engagerad och motiverad ordförandeduo

NYHET. Det gångna året har visat hur viktigt ett aktivt civilsamhälle är för att människor ska må bra. För att stöda de finlandssvenska förbunden har Förbundsarenan en given plats. Ordförande Viveca Hagmark och vice ordförande Harriet Sundholm ser fram emot ett aktivt år inom Förbundsarenan.Läs mera »
01.02.2021 kl. 15:17
75419_t.jpg

Viveca Hagmark ny ordförande för Förbundsarenan

NYHET. Viveca Hagmark har valts till ordförande för Förbundsarenan för år 2021. Hagmark vill som ordförande lyfta fram föreningslivets betydelse i samhället och ser fram emot att leda styrelsen i Förbundsarenan, som under nästa år fokuserar på stöd till förbundens förtroendevalda och anställda.Läs mera »
03.11.2020 kl. 16:24
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47
63035_t.jpg

Hur leder man ett förbund?

PÅ TAPETEN. Tre erfarna ledare delade under Ordföranderundan med sig av erfarenheter gällande ledarskap: Agneta Eriksson, Jan-Erik Stenman och Anna Bertills. Vi lyfter fram de bästa bitarna.Läs mera »
20.03.2018 kl. 10:45
54662_t.jpg

Samfundet Folkhälsan är kittet

När man hör talas om Folkhälsan tänker man kanske i första hand på olika vårdtjänster och annan serviceproduktion för medborgare i alla åldrar, eller aktiva lokalföreningar och simskolor. Men organisationen är mer omfattande än serviceproduktionen och de ca 100 lokala föreningarna. Bland annat forskning och utveckling står också högt på agendan. I mittpunkten av allt detta finns Samfundet Folkhälsan – kittet som håller ihop verksamheten.Läs mera »
07.11.2016 kl. 07:54